اعلام مهمترین مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی با همسان سازی

به گزارش شیوا مارکت، خبرنگاران- بازنشستگان مطالبات خود را در سطوح مختلف طرح و پیگیری می نمایند؛ قبل از هرچیز، در بالاترین سطح، لزوم پایبندی به ماده 41 قانون کار (تطبیق افزایش حداقل مزد سالانه با نرخ تورم و هزینه های واقعی زندگی) و ماده 96 قانون تامین اجتماعی (تطابق افزایش مستمری بازنشستگان با افزایش هزینه های زندگی) مطرح است که به گفته آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در امسال به هیچ یک از این الزامات عمل نشده است؛ یعنی نه تورم رسمی 42 درصدی اسفندماه و نه سبد معاش حداقلی 4 میلیون و 940 هزار تومانی، هیچ یک در مشخص حداقل مزد کارگران منظور نشده است و به تبع آن، حداقل مستمری بازنشستگان نیز با عدول واضح از ماده 96 قانون تامین اجتماعی، به اندازه حداقل مزد یعنی فقط 26 درصد افزایش یافته است.

اعلام مهمترین مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی با همسان سازی

به گزارش خبرنگاران،از ابتدای امسال بازنشستگان تامین اجتماعی در نگرانی و اضطرابِ افزایش دریافتی خود بودند و انتظار داشتند که بعد از سالها اعتراض جمعی و عقب ماندگی معیشتی، با اجرای تکلیف صریح برنامه ششم توسعه یعنی همسان سازی، دریافتی ماهانه آنها به خط فقر نزدیک گردد.

بازنشستگان مطالبات خود را در سطوح مختلف طرح و پیگیری می نمایند؛ قبل از هرچیز، در بالاترین سطح، لزوم پایبندی به ماده 41 قانون کار (تطبیق افزایش حداقل مزد سالانه با نرخ تورم و هزینه های واقعی زندگی) و ماده 96 قانون تامین اجتماعی (تطابق افزایش مستمری بازنشستگان با افزایش هزینه های زندگی) مطرح است که به گفته آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در امسال به هیچ یک از این الزامات عمل نشده است؛ یعنی نه تورم رسمی 42 درصدی اسفندماه و نه سبد معاش حداقلی 4 میلیون و 940 هزار تومانی، هیچ یک در معین حداقل مزد کارگران منظور نشده است و به تبع آن، حداقل مستمری بازنشستگان نیز با عدول واضح از ماده 96 قانون تامین اجتماعی، به اندازه حداقل مزد یعنی فقط 26 درصد افزایش یافته است.

این انتقاد ساختاری، فقط محدود به فعالان صنفی مستقل نیست؛ بلکه فعالان رسمی نیز به نادیده دریافت قوانین مزدی معترض هستند؛ همانطور که مهدی ترکان (رئیس کانون کارگران بازنشسته استان اصفهان) می گوید: مهمترین مساله این است که هیچ سالی، قانون در معین مستمری بازنشستگان رعایت نشده است که اگر قانون اجرایی می شد، بازنشستگان تا این اندازه معطل همسان سازی یا اصلاحیه های جانبی نمی ماندند!

بی عدالتی در اجرای همسان سازی!

بعد از اعمال 26 درصدی افزایش مستمری های بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل مستمری دریافتی بازنشستگان با 30 سال سابقه در تیرماه به 2 میلیون و 80هزار تومان رسید یعنی حداقل 700 هزار تومان کمتر از کفِ 2 میلیون و 800 هزار تومانی مستمریِ بازنشستگان دولت. بعد از آن با واگذاری 32 هزار میلیارد تومان توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب سهام نُه شرکت، همسان سازی یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در مردادماه کلید خورد اما باز هم نه نزدیکی دریافتی بازنشستگان به خط فقر میسر شد و نه توانستند رضایت کامل بازنشستگان را جلب نمایند.

به گفته مهدی ترکان، در محاسبات همسان سازی، بی عدالتی رخ داده است؛ این بی عدالتی قبل از همه در خصوص بازنشستگان سخت و زیان آور با منظور نکردن ده سال سابقه استحقاقی آنها رخ داده و بعد هم گریبانِ مستمر بگیران سایر سطوح را گرفته است چرا که بازنشستگان سایر سطوح که سالها قبل بازنشست شده اند، نتواسته اند براساس آورده واقعی خود که در آن موقع مبلغ بسیار باارزشی بوده، مشمول افزایش دریافتی شوند؛ ضمناً در خصوص از کار افتادگان نیز عدالت رعایت نشده است چرا که برخی از آنها بعد از اجرای همسان سازی، حتی کمتر از 400 هزار تومان افزایش دریافتی داشته اند.

اکنون با توجه با این نقدها گسترده، دو چالش عمده مطرح است؛ اول اینکه آیا احتمال بازنگری در محاسبات همسان سازی وجود دارد و آیا سازمان با توجه به نقدها گسترده بازنشستگان به خصوص بازنشستگان سخت و زیان آور، تن به تجدیدنظر در فرمول ها خواهد داد؛ و دوم اینکه آیا همسان سازی که به عنوان یک الحاقیه به پایه مستمری بازنشستگان اضافه نموده شده، جزو پایه مستمری محسوب می گردد یا خیر؛ چراکه اگر همسان سازی جزو پایه مستمری به حساب نیاید و فقط به عنوان یک ضریب الحاقی جدا مانند بن خواربار یا یاری هزینه مسکن باقی بماند، مشمول افزایش سالیانه مستمری نخواهد شد و چه بسا که سالها مبلغ آن ثابت و بدون تغییر باقی بماند.

چالش اول

در ارتباط با چالش اول، یعنی احتمال بازنگری در فرمول های همسان سازی در روزهای اخیر، مقامات سازمان تامین اجتماعی تا حدودی کوتاه آمده اند و پذیرفته اند که نقدها بازنشستگان بجاست و می توان در فرایند کار تجدیدنظر کرد.

در روزهای اخیر، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به اعتراض بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور گفت: فرمول افزایش با بازنشستگان محاسبه شد و بخش عمده کاری که امروز انجام دادیم بر مبنای نظرات بازنشستگان بوده است.

سالاری ادامه داد: برای نحوه محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور نظرات کارشناسی متفاوتی وجود داشت که چه طور میزان حق بیمه ای که آن ها دادند را تبدیل به سابقه کنیم، بنابراین با توجه به نظرات مختلف برای حقوق این دسته از بازنشستگان تصمیم گیری شده است. این گروه از بازنشستگان میتوانند فرمول جدید را به ما دهند و نظرات اصلاحی را مستقیما اعلام نمایند تا تصمیم گیری گردد.

به دنبال آن محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به طور طبیعی در صدور احکام برخی از افراد نقص هایی وجود دارد که در طول زمان مرتفع می شوند و هیچکس نگران اجرای آن چه که در مصوبات هیأت امنای تأمین اجتماعی و هیأت وزیران برای اجرای همسان سازی آمده، نباشد.

بعد از آن، در حاشیه جلسه هیات وزیران، شریعتمداری خبر از بازنگری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داد.

وزیر کار بیان نمود: برخی از احکام صادر شده با خواسته ها و شرایط برخی از بازنشستگان تطبیق نداشته باشد به همین منظور صدور احکام اصلاحی در دستور کار قرار گرفته است. موضوع ویژه ای کانون عالی بازنشستگان کشور در دست دارد، آن هم موضوع مشاغل سخت و زیان آور است که آمار این بازنشستگان نزدیک به 200 هزار نفر است.

وی اضافه نمود: قرار است با همفکری کانون عالی بازنشستگان طرح جدیدی جهت بازنگری در همسان سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور ارائه گردد که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا واقعا در روزها و هفته های آینده، جلساتی با حضور نمایندگان بازنشستگان برای تجدیدنظر در فرمول های متناسب سازی برگزار خواهد شد یا خیر؛ اگر قرار بر تجدید نظر باشد، باید قبل از خاتمه شهریورماه این اتفاق بیفتد تا اصلاحیه های احتمالی در شهریورماه یا نهایتاً مهرماه قابلیت اجرا داشته باشد.

چالش دوم

اما چالش دوم، نحوه چیدمان همسان سازی در دریافتی بازنشسته است؛ اگر همسان سازی جزو پایه مستمری نباشد، مبلغ آن سال بعد ضریب افزایشی نمی خورد و ممکن است برای سالهای متمادی، ثابت بماند؛ این اتفاق کاملاً به ضرر بازنشستگان تامین اجتماعی است و به تبعیض مزدی میان گروه های بازنشسته دامن خواهد زد چراکه سایر بازنشستگان یعنی بازنشستگان صندوق های کشوری و لشگری بدون اجرای همسان سازی مشمول کفِ 2 میلیون و 800 هزار تومانی مستمری ها شده اند و بنابراین سال بعد، ضریب افزایش سالیانه روی کلیت مستمری آنها اِعمال خواهد شد اما اگر اضافات همسان سازیِ بازنشستگان کارگری مشمول افزایش سالیانه نگردد، سال بعد فاصله دریافتی این بازنشستگان با بازنشستگان دولت بازهم بیشتر خواهد شد.

در ارتباط با این نگرانی، مسئولان و مقامات سازمان تامین اجتماعی هنوز هیچ پاسخ مشخصی نداده اند؛ ناهید حیدری (مدیر کل مستمری های سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه همه چیز را موکول به جلسات تصمیم گیری برای مستمری 1400 نموده است و گفته است در این مورد در جلسات مزد و مستمری تصمیم گیری خواهد شد.

با این حساب، بازنشستگان کارگری که سالها سی درصد حق بیمه خود را برای برخورداری در ایام کهولت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نموده اند، این روزها دغدغه ها و نگرانی های بسیار دارند؛ برخی از این بازنشستگان که سالها 150 کیلومتر زیر زمین در معادن کار نموده اند، امروز منتظرند که ببینند آیا احقاق حق آنها عملی می گردد یا باز هم قرار است کار را به اهمال و وقت کشی بکشانند و از پرداخت حق و حقوق یک بازنشسته سخت و زیان آور طفره بفرایند!

منبع: کارگر آنلاین

پری ها: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

منبع: شفقنا اقتصادی
انتشار: 15 شهریور 1400 بروزرسانی: 15 شهریور 1400 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 23017

به "اعلام مهمترین مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی با همسان سازی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام مهمترین مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی با همسان سازی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید