کاهش 3.5 درصدی تردد در جاده های کشور

به گزارش شیوا مارکت، آخرین اطلاعات دریافتی از 2 هزار و 209 ترددشمار فعال در محور های برون شهری، نسبت به روز قبل 3.5 درصد کاهش تردد را نشان می دهد.

کاهش 3.5 درصدی تردد در جاده های کشور

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محور های مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محور های مواصلاتی کشور باز و تردد در آن ها به روال عادی در جریان است.

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 2209 ترددشمار فعال در محور های برون شهری، نسبت به روز قبل 3.5 درصد کاهش تردد را نشان می دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین 9.3 اوج تردد بین ساعات 19 الی 20 و کمترین تردد بین ساعات 4 الی 5 صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب نمایند.

محور های دارای بیشترین تردد طی 24 ساعت گذشته:

محدودیت های ترافیکی چهار شنبه 31 اردیبهشت الی شنبه 10 خرداد ماه 99

1. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 الی ساعت 6 روز شنبه مورخ 99/03/10 از محور های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در راستا مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

2. سواری:

2.1- محور کندوان:

الف - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 روز های پنجشنبه و شنبه مورخ های 99/03/01 و 99/03/03 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج (میدان امیرکبیر) و ابتدای قطعه یک آزادراه تهران - شمال ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز های پنجشنبه و شنبه مورخ های 99/03/01 و 99/03/03 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از کرج (میدان امیرکبیر) به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.

ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 06:00 روز یکشنبه مورخ 99/03/04 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت دوراهی شهرستانک و ابتدای قطعه یک آزادراه تهران - شمال ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 99/03/04 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از کرج، دوراهی شهرستانک و آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

تبصره-با توجه به شرایط موجود و پیش بینی های احتمالی ترافیک سنگین در راستا های رفت و برگشت محور کرج- چالوس در روز آدینه مورخ 99/03/02 با حضور ماموران پلیس راه در محل تصمیم گیری و اعمال محدودیت اجرا خواهد شد.

ج - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 روز های دوشنبه، پنجشنبه و آدینه مورخ های 99/03/05، 99/03/08 و 99/03/09 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از کرج (میدان امیرکبیر) و ابتدای قطعه یک آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز های دوشنبه، پنجشنبه و آدینه مورخ های 99/03/05، 99/03/08 و 99/03/09 الی 2 بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.

2.2- محور هراز:

الف- تردد انواع وانت از ساعت 8 روز های دوشنبه و آدینه مورخ های 99/03/05 و 99/03/09 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از شمال به جنوب محور هراز ممنوع است.

ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 99/03/05 الی ساعت 2 بامداد روز سه شنبه مورخ 99/03/06 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 99/03/05 الی ساعت 2 بامداد روز سه شنبه مورخ 99/03/06 از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

ج- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 روز آدینه مورخ 99/03/09 الی ساعت 2 بامداد روز شنبه مورخ 99/03/10 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز آدینه مورخ 99/03/09 الی ساعت 2 بامداد روز سه شنبه مورخ 99/03/10 از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

تذکر: در صورت افزایش حجم تردد و عدم گنجایش سطح راه به منظور تخلیه بار ترافیکی محدودیت های مقطعی از راستا شمال به جنوب یا جنوب به شمال محور های هراز و کرج - چالوس اعمال خواهد شد.

3. نقلیه سنگین (به استثناء حاملان موادسوختی و یا فاسدشدنی):

3.1- محور کندوان: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

3.2-محور هراز:

الف- تردد کلیه تریلر ها کماکان ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 الی ساعت 02 روز سه شنبه مورخ 99/03/06 از محور هراز ممنوع است.

ج- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 روز چهارشنبه مورخ 99/03/07 الی ساعت 12 روز شنبه مورخ 99/03/10 از محور هراز ممنوع است.

3.3- محور فیروزکوه:

تردد کلیه تریلر ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 الی 24 روز شنبه مورخ 99/03/03 از راستا جنوب به شمال محور فوق ممنوع بوده و همچنین از ساعت 8 الی 24 روز دوشنبه و آدینه مورخ های 99/03/05 و 99/03/09 تردد کلیه تریلر ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از راستا شمال به جنوب محور قائم شهر - فیروزکوه - تهران ممنوع است.

3.4- محور آستارا - اردبیل و بالعکس:

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 الی 24 روز شنبه، یکشنبه، دوشنبه و آدینه مورخ های 99/03/03، 99/03/04، 99/03/05 و 99/03/09 در محور فوق ممنوع است.

3.5- محور های مشهد - قوچان - شیروان - بجنورد - آشخانه - جنگل گلستان و بالعکس:

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 الی 22 روز های یکشنبه، دوشنبه و آدینه مورخ های 99/03/04، 99/03/05 و 99/03/09 در محور فوق ممنوع است.

3.6- محور سلفچگان - قم (باند رفت به سمت قم):

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 16 الی 24 روز های یکشنبه و دوشنبه مورخ های 99/03/04 و 99/03/05 در محور فوق ممنوع بوده و راستا جایگزین آزادراه ساوه- تهران است.

3.7- محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس:

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز های شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ های 99/03/03، 99/03/04 و 99/03/05 و همچنین از ساعت 8 الی 24 روز آدینه 99/03/09 در محور فوق ممنوع است.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی:

1- محور رامیان - اولنگ - شاهرود، واقع در استان های گلستان و سمنان، از مورخ 29 فروردین 95 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

2- محور فرعی شمشک - دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ 17 تیر 96 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

3- محور شهداد - نهبندان، واقع در استان کرمان، از مورخ 25 فروردین 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

4- محور خرم آباد - پلدختر، واقع در استان لرستان، از مورخ 6 بهمن 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

5- آزادراه چالوس-مرزن آباد (شمال به جنوب)، واقع در استان مازندران، از مورخ 1 فروردین 99 تا اطلاع بعدی از ساعت 19 تا 7 روز بعد، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

6 - محور قزوین - همدان کیلومتر 110، واقع در استان همدان از مورخ 22 فروردین 99 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

7 - محور سی سخت - پادنا، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ 3 خرداد 99 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 2209 ترددشمار فعال در محور های برون شهری، نسبت به روز قبل 3.5 درصد کاهش تردد را نشان می دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین 9.3 اوج تردد بین ساعات 19 الی 20 و کمترین تردد بین ساعات 4 الی 5 صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب نمایند.

محور های دارای بیشترین تردد طی 24 ساعت گذشته:

محدودیت های ترافیکی چهار شنبه 31 اردیبهشت الی شنبه 10 خرداد ماه 99

1. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 الی ساعت 6 روز شنبه مورخ 99/03/10 از محور های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در راستا مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

2. سواری:

2.1- محور کندوان:

الف - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 روز های پنجشنبه و شنبه مورخ های 99/03/01 و 99/03/03 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج (میدان امیرکبیر) و ابتدای قطعه یک آزادراه تهران - شمال ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز های پنجشنبه و شنبه مورخ های 99/03/01 و 99/03/03 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از کرج (میدان امیرکبیر) به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.

ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 06:00 روز یکشنبه مورخ 99/03/04 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت دوراهی شهرستانک و ابتدای قطعه یک آزادراه تهران - شمال ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 99/03/04 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از کرج، دوراهی شهرستانک و آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

تبصره-با توجه به شرایط موجود و پیش بینی های احتمالی ترافیک سنگین در راستا های رفت و برگشت محور کرج- چالوس در روز آدینه مورخ 99/03/02 با حضور ماموران پلیس راه در محل تصمیم گیری و اعمال محدودیت اجرا خواهد شد.

ج - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 روز های دوشنبه، پنجشنبه و آدینه مورخ های 99/03/05، 99/03/08 و 99/03/09 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از کرج (میدان امیرکبیر) و ابتدای قطعه یک آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز های دوشنبه، پنجشنبه و آدینه مورخ های 99/03/05، 99/03/08 و 99/03/09 الی 2 بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.

2.2- محور هراز:

الف- تردد انواع وانت از ساعت 8 روز های دوشنبه و آدینه مورخ های 99/03/05 و 99/03/09 الی ساعت 2 بامداد روز بعد از شمال به جنوب محور هراز ممنوع است.

ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 99/03/05 الی ساعت 2 بامداد روز سه شنبه مورخ 99/03/06 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 99/03/05 الی ساعت 2 بامداد روز سه شنبه مورخ 99/03/06 از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

ج- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 روز آدینه مورخ 99/03/09 الی ساعت 2 بامداد روز شنبه مورخ 99/03/10 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز آدینه مورخ 99/03/09 الی ساعت 2 بامداد روز سه شنبه مورخ 99/03/10 از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

تذکر: در صورت افزایش حجم تردد و عدم گنجایش سطح راه به منظور تخلیه بار ترافیکی محدودیت های مقطعی از راستا شمال به جنوب یا جنوب به شمال محور های هراز و کرج - چالوس اعمال خواهد شد.

3. نقلیه سنگین (به استثناء حاملان موادسوختی و یا فاسدشدنی):

3.1- محور کندوان: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

3.2-محور هراز:

الف- تردد کلیه تریلر ها کماکان ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 الی ساعت 02 روز سه شنبه مورخ 99/03/06 از محور هراز ممنوع است.

ج- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 روز چهارشنبه مورخ 99/03/07 الی ساعت 12 روز شنبه مورخ 99/03/10 از محور هراز ممنوع است.

3.3- محور فیروزکوه:

تردد کلیه تریلر ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 الی 24 روز شنبه مورخ 99/03/03 از راستا جنوب به شمال محور فوق ممنوع بوده و همچنین از ساعت 8 الی 24 روز دوشنبه و آدینه مورخ های 99/03/05 و 99/03/09 تردد کلیه تریلر ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از راستا شمال به جنوب محور قائم شهر - فیروزکوه - تهران ممنوع است.

3.4- محور آستارا - اردبیل و بالعکس:

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 الی 24 روز شنبه، یکشنبه، دوشنبه و آدینه مورخ های 99/03/03، 99/03/04، 99/03/05 و 99/03/09 در محور فوق ممنوع است.

3.5- محور های مشهد - قوچان - شیروان - بجنورد - آشخانه - جنگل گلستان و بالعکس:

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 الی 22 روز های یکشنبه، دوشنبه و آدینه مورخ های 99/03/04، 99/03/05 و 99/03/09 در محور فوق ممنوع است.

3.6- محور سلفچگان - قم (باند رفت به سمت قم):

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 16 الی 24 روز های یکشنبه و دوشنبه مورخ های 99/03/04 و 99/03/05 در محور فوق ممنوع بوده و راستا جایگزین آزادراه ساوه- تهران است.

3.7- محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس:

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز های شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ های 99/03/03، 99/03/04 و 99/03/05 و همچنین از ساعت 8 الی 24 روز آدینه 99/03/09 در محور فوق ممنوع است.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی:

1- محور رامیان - اولنگ - شاهرود، واقع در استان های گلستان و سمنان، از مورخ 29 فروردین 95 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

2- محور فرعی شمشک - دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ 17 تیر 96 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

3- محور شهداد - نهبندان، واقع در استان کرمان، از مورخ 25 فروردین 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

4- محور خرم آباد - پلدختر، واقع در استان لرستان، از مورخ 6 بهمن 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

5- آزادراه چالوس-مرزن آباد (شمال به جنوب)، واقع در استان مازندران، از مورخ 1 فروردین 99 تا اطلاع بعدی از ساعت 19 تا 7 روز بعد، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

6 - محور قزوین - همدان کیلومتر 110، واقع در استان همدان از مورخ 22 فروردین 99 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

7 - محور سی سخت - پادنا، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ 3 خرداد 99 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

italyro.ir: تور ونیز: تور ونیز ارزان قیمت، تور ونیز ایتالیا

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 4 آذر 1400 بروزرسانی: 4 آذر 1400 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 20286

به "کاهش 3.5 درصدی تردد در جاده های کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاهش 3.5 درصدی تردد در جاده های کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید