از دیکتاتورزاده ها تا مادلین آلبرایت در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

به گزارش شیوا مارکت، به گزارش خبرنگاران یکی از مهم ترین مسائل امروز جامعه ما این است که اگر چه مردم علاقه زیادی به سیاست دارند و درباره مسائل مختلف آن به تبادل نظر و تحلیل می نشینند، اما به علت عدم آگاهی از بنیان های علمی سیاست و دانش واژه های آن، هرگز به تبیین همه جانبه دست نمی یابند. اگر چه واژه هایی مانند قدرت، سیاست، مشروعیت، احزاب، ولایت فقیه و... هر روز به گوش ما می خورد و حتی از طرف ما هم به کار می رود اما متأسفانه به علت عدم وجود زیرساخت های نظری این مباحث چندان کارایی ندارند. کتاب های ترجمه ای و تالیفی در حوزه سیاست می کوشند تا نقش مهمی را در شفاف سازی و تبیین این واژه ها برای مردم داشته باشند. از آنجا که حوزه سیاست هم جذابیت ها و پیچیدگی های بسیاری برای مخاطبان خود دارد، کتابدوستان علاقه وافری به این دسته از کتاب ها نشان می دهند. برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بهانه ای شده تا خبرگزاری ایبنا بسته پیشنهادی را برای خرید و مطالعه کتاب های علوم سیاسی در این نمایشگاه ارائه دهد.

از دیکتاتورزاده ها تا مادلین آلبرایت در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

کتاب مفهوم قانون در ایران معاصر؛ تحولات پیشامشروطه نوشته زنده یاد داود فیرحی پس از درگذشت استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سوی نشر نی منتشر شد. این پژوهش به سرشت و سرنوشت قانون از بحران تا فروپاشی نظم سنتی در ایران پیشامشروطه می پردازد؛ سرگذشتی طولانی و پرفرازونشیب که از خاتمه صفویه (880 ـ 1101 ش/ 907 ـ 1135 ق) تا جنبش مشروطه خواهی (1285 ش / 1324 ق) و شروع دولت مدرن در ایران را دربرمی گیرد.

این کتاب در 9 فصل تنظیم شده است. دولت و قانون در نظم سنتی، حکمرانی سنتی و الهیات قانون، بحران در سنت، تنظیمات و قانون تنظیماتی، تحول تنظیمات و مساله قانون، تنظیمات حسنه؛ چرخش به تجربه عثمانی، تحولات پیشامشروطه و انقلاب در مفهوم قانون، فتنه قانون، قانون: شریعت و مشروطیت فصل های کتاب را شامل می شوند و در خاتمه نیز خلاصه و نتیجه با نام قانون از حکمرانی سنتی تا بیقراری سنت آمده است.

انتشارات نگاه کتاب جامعه شناسی مارکس اثر ژان پی یر دوران با ترجمه هومن حسین زاده در 170 صفحه و بهای 31 هزار تومان منتشر کرد. کتاب شامل پنج فصل به ترتیب با این عناوین است: نظریه بهره کشی، به سوی جامعه شناسی کار، طبقات اجتماعی، دولت و مبارزه طبقاتی، ایدئولوژی و فراوری اجتماعی شناخت، مارکس در عصر حاضر.

ژان پی یر دوران از متفکران اجتماعی مهم فرانسه است که عمده تمرکزش را بر روی جامعه شناسی کار قرار داد. ویژگی حرفه ای او شناخت تحولات کار و شرایط موجود در کار معاصر، صنعتی و استقرار فناوری است. نگاه این متفکر به آنالیز آثار مارکس، جامعه شناسی کار و تحولات جامعه صنعتی از دریچه آثار مارکس، می تواند بسیار سازنده باشد و به شناخت جامعه معاصر و مسیرهای پیش رو یاری کند. نویسنده در این کتاب عناصر پایه گذار جامعه شناسی مارکسیستی و تأثیرپذیری جامعه شناسان سده بیستم را از آثار مارکس آشکار می نماید. مارکس هم زمان مبارز و دانشمند بود؛ و آیا می توان بین نوشته های هر یک از این دو وجه تمایز قائل شد؟ چه چیزی از نقد نظام سرمایه داری توسط مارکس باقی مانده است؟ چگونه می گردد نقد نظام سرمایه داری را در عصر حاضر و در جوامع صنعتی پیشرفته و حتی در حوزه های پیرامونی تحت سلطه به کار برد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها، نویسنده به طرح نظریه بهره کشی می پردازد که کل نظام مفهومی مارکس بر آن پایدار است. خواننده وجوه دیگر جامعه شناسی مارکس را در متن کتاب پی خواهد گرفت.

کتاب پان ترکیسم و ایران نوشته کاوه بیات به چگونگی برآمدن ناسیونالیسم ترک می پردازد. کتاب از چهار فصل تشکیل شده که سرفصل های آن عبارتند از موج و صخره، آتش نهفته، مخاطره و مدافعه، خاتمه بحث. پشت جلد کتاب درباره شکل گیری پان ترکیسم آمده است: سرریز مجموعه ای از تحرکات ناسیونالیستی در ترکیه عثمانی در سال های مقارن با فروپاشی امپراتوری در سال های خاتمهی جنگ اول دنیای تا برآمدن یک جمهوری جدید در آن سامان، ایران را که خود در کوشش تبدیل به یک دولت-ملت جدید تحولات مشابهی را تجربه می کرد در معرض یک توان آزمایی جدی قرار داد. چرا که این فعل و انفعال ناسیونالیستی که می توان تحت عنوان کلی پان ترکیسم از آن یاد کرد بخشی از چیستی خود را در نفی هویت تاریخی ایران و به ویژه زیر سئوال بردن هویت ملی ترک زبان های ایرانی جستجو می کرد. کتاب پان ترکیسم و ایران تالیف کاوه بیات در 258 صفحه، شمارگان 880 نسخه و به بهای 16 هزار تومان از سوی انتشارات شیرازه روانه بازار کتاب شده است.

محافظه کاری: خیال و واقعیت کتابی است کم حجم به قلم رابرت نیزبت، اگر می خواهید به شکل موجز و مفید به پاسخ این پرسش برسید که محافظه کاری چیست و دنیا را چگونه تفسیر می نماید، خواندن این کتاب می تواند برایتان بسیار مفید باشد. کتابی که می توان آن را مانیفست محافظه کاری نیز به شمار آورد. کتاب با مقدمه ای از چاپ دوم کتاب که در سال 2002 منتشر شده به قلم برد لاول استون استاد جامعه شناسی دانشگاه اورگوسورب شروع می گردد، مقدمه ای مفصل که با اشاره های کلی به کتاب آن چه پیش می گیرد، دستگاه فکری رابرت تیزبت و نسبت این اثر با سایر آثار اوست. کتاب محافظه کاری: خیال و واقعیت اثر رابرت نیزبت با ترجمه محمدرضا فدایی از سوی انتشارات شیرازه کتاب ما، در 199 صفحه با شمارگان 770 نسخه و به قیمت 30هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

کتاب به جهنم و جاهای دیگر نوشته مادلین آلبرایت با عنوان فرعی دفترچه خاطرات قرن بیست و یکم به ترجمه علی مجتهد زاده از سوی بنگاه نشر و ترجمه پارسه منتشر شده است. نیویورکر درباره اهمیت این اثر می نویسد: آلبرایت در جایی از کتاب با غرور تمام از دریافت مدال آزادی رئیس جمهور می گوید و در جایی دیگر بی پرده از انتقاداتی حرف می زند که در این سال ها بر او وارد شده است. او همه چیز را کنار هم می نشاند و از خیر ضعف هایش هم نمی گذرد، در این کتاب هم سخن از کوشش های او برای گسترش اتحاد آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش رفته و هم از فاجعه حقوق بشری که در نتیجه تحریم های آمریکا در عراق رخ داد. تصویری ظریف، دقیق و جاندار از زندگی یک دیپلمات که با شفافیت و صداقت تمام توصیف شده.

کتاب به جهنم و جاهای دیگر نوشته مادلین آلبرایت با عنوان فرعی دفترچه خاطرات قرن بیست و یکم به ترجمه علی مجتهد زاده با شمارگان هزار و 100 نسخه در 432 صفحه به بهای 89 هزار و 500 تومان از سوی بنگاه نشر و ترجمه پارسه منتشر شده است.

اگر به کتاب های مستند تاریخی علاقه مند هستید، کتاب دیکتاتور زاده ها به قلم جی نوردلینگر می تواند تجربه لذت بخشی برایتان باشد. کتابی که به سراغ مخوف ترین دیکتاتورهای دوران مدرن از کشورهای مختلف دنیا رفته اما این بار آن ها را نه در قامت یک فرد سیاسی که در محیط خانواده و در نقش پدر مورد توجه قرار داده است. تمرکز کتاب بیش از پدران بر فرزندان است. دیکتاتورها چه جور فرزندانی پرورش می دهند؟ سرنوشت فرزندان بزرگترین دیکتاتورهای قرن چه بوده است؟ همانطور که کتاب اشاره می نماید همه چیز از یک پرسش شروع شد؛ پسر یا دختر یک دیکتاتور بودن چگونه است؟ داشتن نامی مترادف با ظلم ، وحشت و شر چه حسی دارد؟ جی نوردلینگر روزنامه نگار آمریکایی تصمیم گرفت تا به این سوال پاسخ دهد و به این ترتیب کتاب دیکتاتورزاده ها را نوشت. او در کل دیکتاتورهایی را آنالیز می نماید که جزو بدترین ها هستند: هیلتر، موسولینی، فرانکو،استالین، توچو، مائو، کیم، خوجه، چائوشسکو، دووالیه، کاسترو، قذافی، صدام، موبوتو، بوکاسا، عیدی امین، منگیستو، پول پوت. کتاب دیکتاتورزاده ها؛ دیکتاتورها چه جور فرزندانی را پرورش می دهند؟ به قلم جی نوردلینگر با ترجمه زینب کاظم خواه در 1100 نسخه، 312 صفحه و قیمت 65 هزار تومان به همت بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

کتاب سیاست و زیبایی شناسی ترجمه کتابی است که انتشارات پاساژن در سال 2016 منتشر نموده است، این کتاب مشتمل بر دو گفت وگوی انگلمان با فیلسوف فرانسوی ژاک رانسیر درباره تفکر رانسیر درباره سیاست و زیبایی شناسی و پیوند این دو بحث و همچنین یک پیشگفتار مترجم و یک پس گفتار است.

در پشت جلد این کتاب نیز آمده است: ژاک رانسیر، فیلسوف فرانسوی، در دو گفت وگو با پیتر انگلمان طرحی کلی درباره شکل گیری اندیشه خود ارائه می دهد، از مطالعات اولیه اش درباره رهایی کارگران گرفته تا کارهای اخیرش در باب ادبیات، فیلم و هنرهای بصری. او به جای بحث درباره زیبایی شناسی در چارچوب نحوه تعمق محدود ما در هنر یا زیبایی، می گوید زیبایی شناسی تشکیل دهنده اساس کل رژیم تجربه ماست. رانسیر نشان می دهد که روابط سیاسی از تجربه حسی شکل می گیرند، چون احساس ها و ادراک های فردی بدل به دغدغه کل اجتماع می شوند.

کتاب سیاست و زیبایی شناسی به همت پیتر انگلمان و در گفت وگو با فیلسوف فرانسوی، ژاک رانسیر اولین بار به زبان انگلیسی منتشر شده که توسط اشکان صالحی ترجمه و از سوی نشر نی در 101 صفحه و شمارگان 770 نسخه و با قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است.

کتاب بازگشت امر سیاسی تالیف شانتال موف به همت جواد گنجی ترجمه و از سوی نشرنی در 243 صفحه، با شمارگان 110 نسخه و قیمت 36 هزار تومان منتشر شده است. این اثر، نخستین کتابی است که شانتال موف به تنهایی اسمش روی آن درج شده است و در گذشته با لاکلائو متفکر آرژانتینی کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی را منتشر نموده بود که این کتاب هم به فارسی ترجمه شده است.

در دیباچه کتاب هم اشاره شده: این مجلد متشکل از نه جستار است که طی پنج سال اخیر نوشته شده اند. بعضی از آن ها مقالاتی اند که پیش تر، غالبا در مجلات منتشر شده اند؛ سایر آن ها متون ارائه شده در کنفرانس های مختلف اند. آخرین مقاله، با عنوان سیاست و مرزهای لیبرالیسم، مشخصا برای این کتاب نوشته شده است. همه این مقالات از زوایای گوناگون، به موضوعاتی مشابه می پردازند: دموکراسی رادیکال، لیبرالیسم، شهروندی، تکثرگرایی، دموکراسی لیبرال، اجتماع که در این جا از منظری غیرذات گرایانه آنالیز می شوند.

کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران با عنوان فرعی از صفویه تا خاتمه پهلوی اول 879 تا 1320 شمسی نوشته روح الله رمضانی به ترجمه روح الله اسلامی و زینب پزشکیان از سوی نشر نی منتشر شده است. محمد کاظم سجادپور درباره نویسنده این کتاب و ضرورت توجه به او می نویسد: چرا باید به نوشته ها و آثار مرحوم روح الله رمضانی درباره سیاست خارجی ایران توجه کرد؟ درپاسخ به این پرسش که برای پژوهشگران مطالعات سیاست خارجی اهمیت ویژه ای دارد باید به سه نکته توجه کرد؛ اول ماهیت و موضوع مطالعات سیاست خارجی ایران به عنوان رشته ای جدی و مهم در گستره رشته های علوم اجتماعی و انسانی از جمله رشته روابط بین الملل و همچنین مطالعات ایران. دوم نقش روح الله رمضانی به عنوان موسس این رشته در طول حدود شش دهه کار علمی و متمرکز و سوم حرف های درخور اعتنای رمضانی درباره روندها و الگوهای سیاست خارجی ایران در ادوار مختلف تاریخی و ارائه چهارچوبی برای فهم سیاست خارجی کشور ما.

کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران با عنوان فرعی از صفویه تا خاتمه پهلوی اول 879 تا 1320 شمسی نوشته روح الله رمضانی به ترجمه روح الله اسلامی و زینب پزشکیان با شمارگان 1100 نسخه در 373 صفحه به بهای 56 هزار تومان از سوی نشر نی روانه بازار نشر شده است.

کتاب دگرگونی دنیا؛ درآمدی به مانیفست حزب کمونیست تالیف بابک احمدی از سوی نشر مرکز با شمارگان 1200 نسخه، در 269 صفحه و به قیمت شصت و پنج هزار و دویست تومان منتشر شده است. نویسنده در مقدمه کتاب با اشاره به اینکه مانیفست صرفا یک سند نیست می گوید: مانیفست هم چنان سندی است ناظر بر صورت بندی سرمایه داری، کارکرد مناسبات فراوریی آن و فراساختار نهادی و فکری ای که زندگی اش تا امروز ادامه یافته و دیگر هیچ تفاوتی با مفهوم بربریت ندارد که رزالوکزامبورگ در گفته مشهورش سوسیالیسم یا بربریت از آن یاد نموده بود.

در همین مقدمه آمده است: از چشم اندازی دیگر مانیفست اثر معتبری است در گنجینه ادبیاتی که ما به عنوان شاهکارهای فلسفه سیاسی و اندیشه ورزی اجتماعی می شناسیم. اثری هم ارز با سیاست ارسطو، شهریار ماکیاولی، لویاتان هابز، رساله دوم لاک، قرارداد اجتماعی روسو، اصول فلسفه حق هگل و درباره آزادی میل.

احمدی معتقد است اما مانیفست، به رغم گستره وسیع مباحث اش، اثری است کوتاه و اعجازی در روش بیان، زیرا در گزارشی تاریخی و تحلیلی که مختصر و دقیق و ساده است از زاده شدن، شکوفایی و زوال محتوم وجه فراوری سرمایه داری، و کل نظام مالی و فراساختار اجتماعی و ایدئولوژیک آن بحث می نماید، دلایل محکمی در اثبات ضرورت مبارزه کارگران و تهیدستان با نظام فراوری سرمایه داری پیش می کشد و افزون بر این همه می کوشد تا نشان دهد که مبارزه کنونی کارگران راه را بر جامعه ای رها از شکاف طبقاتی و پایدار بر برابری افراد می گشاید؛ جامعه ای که درآن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان خواهد بود.

کتاب اهمیت مانیفست کمونیست نوشته اسلاوی ژیژک با ترجمه سینا خامی منتشر شد. خاتمه نزدیک است اما نه آنچنان که می پنداشتیم، کدام اشباح امروزه تسخیرمان نموده اند، سرمایه جعلی و بازگشت به سلطه شخصی، محدودیت های استثمار، افق کمونیستی و پاره هایی از مانیفست کمونیستی عناوین کتاب اهمیت مانیفست کمونیست هستند.

اهمیت این متن، در پرداختن به نقاط حساسی است که امروزه به خط قرمز و البته توأمان پاشنه آشیل سرمایه داری متأخر بدل شده است و آن عبارت است از سرمایه داران و کارآفرینان جعلی عصر جدید که به طرزی دهشتناک با ارائه خدمات جعلی و صوری سعی در استفاده حداکثری از نیروی کارگران، کارمندان و حتی بیکارانی دارند که هیچ چیز ندارند جز همین بندهایی که به بها و بهانه همان خدمات جعلی و صوری به ایشان متصل شده است. ژیژک در این کتاب از صورت جدید کپیتالیسم که پرچمدارش مثل تمام دو قرن اخیر، ایالات متحده آمریکاست صحبت می نماید. صورتی تازه که اعاده کننده تمام ستم های پیشین است اما در صورتی بزک شده. ژیژک در این کتاب از پدیده هایی مانند اینترنت اشیا حرف می زند که در عین حال زندان استفاده کنندگانش نیز هست.

این کتاب آخرین کتاب ژیژک پیش از بحران پاندمی 2020 است، ژیژک در سال 2019، از مشاعات عمومی و دست اندازی روزافزون کپیتالیسم بر این مشاعات سخن می گفت و ما در همین سال، شمه ای از فجایع طرح شده و ناکارآمدی دولت های دنیا در تامین عمومی را به عینه دیدیم.

کتاب لیبرالیسم محافظه کار، گزیده ای از نوشته های متفکران امروز آنگلوساکسون با ترجمه و تدوین مرتضی مردیها در 944 صفحه با قیمت 85 هزار تومان توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. مرتضی مردیها در این کتاب از متفکرانی چون استیون پینکر، کیت ویندشاتل، پل جانسون، مارک لی لا، الن بلوم، جورج نش، بوث فالر، کریستینا هاف سامرز، جیمز ویلسون، رابرت پاتنام، درک باک، هری لوئیس، نیل گراس، پیتر سینگر توماس اسکنلون، سوزان ولف، ریچارد پوسنر، جروج ویل، آلن راین، و سوزان بلک مور آرا و نظراتی تازه در حوزه زیست و رفتار و تفکر اجتماعی منتشر نموده است. این کتاب به گفته مترجم، گزیده ای از آرا و نوشته های این متفکران در کتاب های مختلف آنها است که در ایران تا به امروز ترجمه و منتشر نشده است و نویسندگان آن ها نیز در قید حیات هستند.

مجله آزمون اول: مجله آزمون اول: مجله خبری تحلیل صنایع آموزشی و کارگاهی

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 19 مرداد 1400 بروزرسانی: 19 مرداد 1400 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 27517

به "از دیکتاتورزاده ها تا مادلین آلبرایت در نمایشگاه مجازی کتاب تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "از دیکتاتورزاده ها تا مادلین آلبرایت در نمایشگاه مجازی کتاب تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید