7 میلیون نفر مشمول مصوبه برق رایگان می شوند نه 30 میلیون

به گزارش شیوا مارکت، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درباره مصوبه دولت برای برق رایگان اعلام نمود: تنها 7 میلیون نفر مشمول این مصوبه خواهند شد که با 30 میلیون نفر اعلامی رئیس جمهور تفاوت قابل توجهی دارد.

7 میلیون نفر مشمول مصوبه برق رایگان می شوند نه 30 میلیون

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، اندیشکده اقتصاد مقاومتی با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نسبت به مصوبه برق رایگان دولت واکنش نشان داد و بیان کرد: بر اساس این نامه که محاسبات کارشناسی آن در 3 پیوست ارائه شده، تنها 7 میلیون نفر مشمول برق رایگان می شوند که با 30 میلیون نفر اعلامی رئیس جمهور تفاوت قابل توجهی دارد.

در این نامه بیان شده است که یک خانوار عادی با یک یخچال، یک تلویزیون و 3 لامپ کم مصرف در ماه بیش از 80 کیلووات ساعت الگوی مصرفی اعلام شده، مصرف دارند.

متن نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به توضیح زیر است:

پیرو ابلاغ مصوبه اخیر هیات دولت طی نامه شماره 62424 مورخ 04/06/99 توسط جنابعالی با موضوع اعمال تخفیف صد در صدی بر تعرفه برق مشترکین کم مصرف خانگی مطابق الگوی معین شده، اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) این مصوبه را از لحاظ کارشناسی مورد آنالیز قرار داده که نتایج آن به استحضار می رسد:

یک) بر اساس آنالیز های انجام شده، حتی برای اقشار بسیار ضعیف جامعه نیز، انطباق میزان مصرف با الگو های معین شده امکانپذیر نخواهد بود. به عنوان مثال یک مشترک در ایام غیرگرم مناطق عادی و مناطق گرمسیر، تنها با استفاده از یک یخچال معمولی، یک تلویزیون و سه عدد لامپ کم مصرف، مصرفی بیش از 100 کیلووات ساعت خواهد داشت که این عدد بیش از الگوی معین شده در این مناطق یعنی 80 کیلووات ساعت است. (پیوست 1)

دو) به نظر می رسد برخلاف اظهارات وزیر محترم نیرو، وزارت نیرو به اشتباه تمامی قبوض خانگی (اعم از منازل مورد استفاده و خانه های خالی و سکونتگاه های غیر دائم و ...) را برای معین الگوی کم مصرفی در نظر گرفته است که این نوع محاسبه، سبب کاهش غیرطبیعی الگو به 80 کیلووات ساعت شده است. حال آنکه برای دستیابی به الگوی صحیح، ابتدا بایستی قبوض مربوط به خانه های خالی، باغ ویلا ها و به طور کلی سکونتگاه های غیر دائم شناسایی شده و از محاسبات حذف شوند، سپس الگوی کم مصرفی لحاظ گردد. (پیوست 2)

سه) مطابق با آنالیز های انجام شده، محاسبات مربوط به میزان مشمولین برق رایگان یعنی 30 میلیون نفر که توسط رئیس محترم جمهور مطرح شد نیز دارای اشکال است. آنالیز ها حاکی از آن است که در خوشبینانه ترین حالت حدود 7 میلیون نفر از این طرح منتفع می شوند. (پیوست 3)

بر این اساس، با توجه به ابعاد اجتماعی این وعده دولت که محاسبات کارشناسی آن به درستی انجام نشده و باعث می گردد به جای مشترکین کم مصرف، صاحبان خانه های خالی، باغ ویلا ها و سکونتگاه های غیردائم از آن منتفع شوند، بازنگری فوری در مصوبه فوق لازم است.

اصلی ترین چالش در تعرفه گذاری برق (و به طور کلی تعرفه حامل های انرژی) نبود یک سازو کار پویا، دارای منطق تعیین و در عین حال ثابت در تعرفه گذاری است؛ لذا اقدام کلیدی در این زمینه، اصلاح ساختار تعرفه ها و افزایش پایه نرخ برق مشترکین پرمصرف مطابق با آن است. با این اقدام، نه تنها خانوار های کم مصرف به طور قطعی از برق رایگان بهره مند خواهند شد، بلکه با واقعی شدن قیمت برق در پله های بالای مصرف، یارانه پنهان کاهش یافته و درآمد دولت از این محل افزایش خواهد یافت. اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در این زمینه، الگوی پیشنهادی خود که پیش از این در اختیار مقامات دولتی قرار گرفته بود را مجددا ارائه نماید.

* پیوست 1 نامه

پیوست 1 نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به توضیح زیر است:

به منظور ارائه تصویری روشن از امکان مصرف مطابق با الگو های کم مصرفیِ معین شده توسط وزارت نیرو، مثال های زیر می تواند راهگشا باشد. به عنوان مثال برای ماه های غیرگرم مناطق عادی و گرمسیر، اگر فرض کنیم یک مشترک تنها از یک یخچال معمولی، یک تلویزیون معمولی و تنها سه لامپ کم مصرف معمولی استفاده می نماید، میزان مصرف انرژی ماهانه این مشترک مطابق جدول ذیل خواهد بود:

برای ماه های گرم در مناطق عادی و بعضی از نواحی گرمسیر که از کولر آبی برای سرمایش استفاده می گردد نیز جدول فوق به شکل زیر اصلاح می گردد:

البته در این مثال ها، اغماض فراوانی انجام شده است؛ در واقع زندگی عادی بسیاری از مشترکین قطعا مصارف بالاتری را شامل می گردد. علاوه بر این، اقشار کم درآمد جامعه عموما از تجهیزاتی استفاده می نمایند که به دلیل قیمت نازل و فرسودگی و ... مصرف بالاتری دارند؛ بنابراین دست یابی به این سطح از مصرف در عمل برای غالب مشترکین ممکن نخواهد بود.

* پیوست 2 نامه

پیوست 2 نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به توضیح زیر است:

با توجه به گزارشات وزارت نیرو، در سال 98 و در ایام غیرگرم مناطق عادی و مناطق گرمسیر، مجموعا بیش از 158 میلیون قبض در هر دوره صادر شده است. از این تعداد حدود 45 میلیون قبض (معادل 29 درصد کل قبوض صادر شده) مربوط به پله های مصرفی زیر 100 کیلووات ساعت (پله های 0 تا 50 و 51 تا 100) است. از طرفی متوسط مصرف پله 0 تا 50 در یک ماه حدود 12 کیلووات ساعت و متوسط مصرف پله 51 تا 100 در یک ماه حدود 79 کیلووات ساعت است.

با توجه به معین عدد 80 کیلووات ساعت به عنوان الگوی کم مصرفی برای ایام غیر گرم مناطق عادی و مناطق گرمسیر، در این محاسبات این قبوض به عنوان شاخصی برای نحوه مصرف مشترکین عادی در نظر گرفته شده اند؛ بنابراین با توجه به اینکه متوسط مصرف 12 کیلووات ساعت در ماه برای یک منزل مسکونی به منزله خالی بودن آن می باشد و نزدیک به 16 درصد از قبوض چنین وضعیتی دارند، می توان دریافت که خانه های خالی و سکونتگاه های غیر دائم در محاسبات لحاظ شده اند.

*پیوست 3 نامه

پیوست 3 نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به توضیح زیر است:

با توجه به محاسبات وزارت نیرو، بیش از 8 میلیون و 400 هزار مشترک در زمره مشترکین کم مصرف قرار دارند؛ لذا با ضرب این عدد در مقدار استاندارد بعد خانوار یعنی 5/3 نتیجه گرفته شده است که هزینه برق برای نزدیک به 30 میلیون ایرانی رایگان خواهد شد. این درحالیست که بر اساس آمار وزارت نیرو تا سرانجام خردادماه امسال، بیش از 29 میلیون مشترک خانگی وجود دارد. اگر این عدد را در بعد خانوار ضرب کنیم، باید این نتیجه حاصل گردد که جمعیت کشور 101 میلیون نفر است که صحیح نمی باشد. علت این مسئله آن است که تعدادی از اشتراک ها مربوط به خانه های خالی یا سکونتگاه های غیر دائم بوده (بیش از 4 میلیون اشتراک خانگی) و لذا این منطق محاسبه بدون حذف این مشترکین از محاسبات، دارای اشکال اساسی است.

با توجه به پیوست 2 از میان 8 میلیون 400 هزار انشعاب با مصرف کمتر از الگو های معین شده، بیش از 4 میلیون و 600 مشترک (16 درصد از کل قبوض صادره) متوسط مصرف 12 کیلووات ساعت دارند که به معنی منزل مسکونی خالی از سکنه می باشد. در مورد 3 میلیون و 800 هزار انشعاب باقی مانده که متوسط مصرف 79 کیلووات ساعت دارند نیز با توجه به پیوست 1 و 2 بخشی قابل توجهی از آن ها مربوط به باغ ویلا ها و سکونتگاه های غیر دائم است؛ بنابراین در بهترین حالت، اگر فرض کنیم نیمی از این تعداد مربوط به سکونتگاه های غیر دائم است، تنها 1 میلیون 900 هزار مشترک باقی می ماند که احتمالا از طرح مذکور منتفع خواهند شد (با توجه به پیوست 1 این مشترکین از حداقلی ترین تجهیزات زندگی بی بهره هستند). با ضرب این عدد در بعد خانوار (3.5) این نتیجه حاصل می گردد که طرح دولت در خوشبینانه ترین حالت تنها برق حدود 7 میلیون نفر را رایگان خواهد نمود.

italyro.ir: تور ونیز: تور ونیز ارزان قیمت، تور ونیز ایتالیا

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 4 آذر 1400 بروزرسانی: 4 آذر 1400 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 23014

به "7 میلیون نفر مشمول مصوبه برق رایگان می شوند نه 30 میلیون" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "7 میلیون نفر مشمول مصوبه برق رایگان می شوند نه 30 میلیون"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید