بلاهایی که رضاخان بر سر مرد قدرتمند قجری آورد

به گزارش شیوا مارکت، قتل نصرت الدوله فرزند محبوب عبدالحسین میرزا فرمانفرما به دستور رضاخان و ضبط اموالش، او را ضعیف و ناتوان کرد و باعث شد در دو سال انتها عمر گوشه نشینی اختیار کند. این انتها زندگی مردی بود که 8 بار ازدواج کرد و 36 فرزند داشت.

بلاهایی که رضاخان بر سر مرد قدرتمند قجری آورد

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما در 22 مهر 1287 شمسی حدود یک قرن پیش به استانداری آذربایجان منصوب شد. فرمانفرما یکی از رجال قدرتمند دوران قاجار بود و فرمانیه تهران نیز هنوز نشانی از نام او را به خود یادگار دارد.

عبدالحسین میرزا فرمانفرما رییس الوزرای سابق ایران، نوه عباس میرزا نایب السلطنه و داماد مظفرالدین شاه خاتمه در روز 30 آبان 1318 در سن 87 سالگی درگذشت.

عبدالحسین میرزا فرمانفرما در سال 1270 هجری قمری برابر با 1231 هجری شمسی در تهران به جهان آمد. پدرش فیروز میرزا نصرت الدوله پسر شانزدهم عباس میرزا و مادرش حاجیه هُماخانم دخترعموی پدرش و دختر بهرام میرزا بهاء الدوله پسر سی و هفتم فتحعلی شاه بود.

تحصیلات عبدالحسین میرزا همانند دیگر شاهزادگان آن دوره نبود. آن موقع معمول بود که شاهزادگان و فرزندان اشراف بعد از فراگرفتن ادبیات فارسی و عربی و آداب دینی و تعلیم خط به تیراندازی و شکار مشغول می شدند و آنگاه به فراخور تخصصشان در دربار حضور می یافتند.

اما برای عبدالحسین میرزا معلم سرخانه آوردند؛ او ادبیات فارسی، عربی و آداب دینی را فرا گرفت، فارسی را خوب می دانست و در نوشتن، سبک خاصی داشت. بعد او را به مدرسه نظام اتریشی که در تهران دایر بود فرستادند و در آنجا زبان فرانسه را یاد گرفت و بعد از مدتی مسؤول تعلیم سربازان و انتظامات جنگی شد. بعد از اتمام مدرسه اتریش زیرنظر کامران میرزا نایب السلطنه، وزیر جنگ و پسر ناصرالدین شاه مشغول خدمت شد. در سال 1299 هجری قمری به درجه سرهنگی رسید و ریاست افواج کرمان به عهده او واگذار شد و بعد از مدتی به تهران بازگشت.

وی در جوانی به یاری پدر توانست قناتی برای تهران حفر کند که به قنات فرمانفرما معروف شد و چون پدرش فیروز میرزا به فرمانفرما ملقب شد، شاه لقب نصرت الدوله را به عبدالحسین میرزا اعطا کرد. وی در سال 1301 هجری قمری به سرتیپی رسید. سال بعد راهی آذربایجان شد و به نام نصرت الدوله در آن ایالت معروف شد. عبدالحسین میرزا در تبریز به دستگاه مظفرالدین میرزا ولیعهد پیوست و به خدمت امیرنظام حسنعلی خان گروسی درآمد و به ریاست ژاندارمری آذربایجان منصوب شد.

در سال 1303 هجری قمری، هنگامی که فیروز میرزا فرمانفرما در تهران درگذشت، عبدالحسین میرزا برای تشریفات عزاداری از تبریز به تهران آمد و بعد از انجام مراسم با نامه ای که از طرف امیرنظام از تبریز برای او فرستاده شد، دوباره به تبریز بازگشت و به کار سابق خود مشغول شد. در همین ایام با عزت الدوله دختر ولیعهد مظفرالدین میرزا نیز ازدواج کرد و از این پس در کسوت صندوق داری ولیعهد انجام وظیفه کرد.

عبدالحسین میرزا سه سال بعد به جای برادرش با لقب فرمانفرما ـ به معنای حاکمیت و قدرت مطلق یک منطقه ـ به عنوان والی کرمان و بلوچستان منصوب شد. از آنجایی که او سال ها در تبریز زندگی نموده بود، برایش سخت بود که در کرمان زندگی کند ولی آرام آرام با این منطقه و مردمان آن خو گرفت. او در این ایام دیوان اشعار میرزا آقاخان کرمانی، از آزادی خواستار ضد حکومت قاجار که در زندان بود را چاپ کرد و به خانواده او نیز بسیار توجه کرد.

حکومت اول او در کرمان تا سال 1311 هجری قمری طول کشید. در همین سال بود که مظفرالدین میرزای ولیعهد بار دیگر او را به آذربایجان فرستاد. عبدالحسین میرزا در این مقطع به فرماندهی قشون آذربایجان منصوب شد و حکومت خوی و ارومیه را نیز به او محول کردند. چندی بعد در پی آشوب کردستان او را حاکم کردستان و ساوجبلاغ و صایین قلعه کردند، ولی چون در اواخر سال 1312 هجری قمری در کرمان نیز آشوب و درگیری هایی به وجود آمد، برای بار دوم او را حاکم کرمان کردند. عبدالحسین میرزا از کردستان روانه تهران شد و به حضور شاه رسید و از آنجا راهی کرمان شد و تا سال 1314 هجری قمری در آنجا ماند. در این سال به حسب صلاحدید میرزا علی اصغرخان امین السلطان، صدراعظم، او را از کرمان به حکومت تهران منصوب کردند و حکومت کرمان نیز همچنان تحت نظر او باقی ماند.

او پس از عزل امین السلطان از مقام صدارت و به صدارت رسیدن میرزا علی خان امین الدوله در سال 1314 هجری قمری، به سمت وزارت جنگ منصوب شد و یک سال بعد، از این مقام معزول و به خاطر کارشکنی اطرافیان شاه به عراق تبعید شد و چندی بعد به تهران بازگشت.

فرمانفرما در جریان نهضت مشروطیت خود را به آزادیخواستار نزدیک کرد

فرمانفرما در جریان نهضت مشروطیت خود را به آزادیخواستار نزدیک کرد، پس از صدور فرمان مشروطیت در دوره اول قانونگذاری، در کابینه موقت به ریاست میرزا سلطان علی خان وزیر افخم به وزارت عدلیه منصوب شد.

در دوره فترت میان دوره اول و دوم قانونگذاری در کابینه میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک همدانی عهده دار پست وزارت داخله بود و این سمت را در کابینه بعد یعنی در زمان رییس الوزرایی جوادخان سعدالدوله حفظ کرد.

پس از فتح تهران و فرار محمدعلی شاه، محمدولی خان تنکابنی تشکیل کابینه داد و در این کابینه فرمانفرما عهده دار وزارت عدلیه بود. این کابینه در زمان احمدشاه تشکیل شد. در کابینه دوم محمدولی خان تنکابنی هم فرمانفرما همچنان عهده دار پست وزارت عدلیه بود.

در دوره دوم قانونگذاری در کابینه های اول و دوم میرزا حسن خان مستوفی الممالک فرمانفرما عهده دار پست وزارت جنگ بود. در دوره سوم قانونگذاری که عبدالمجید میرزا عین الدوله، داماد مظفرالدین شاه تشکیل کابینه داد او به وزارت داخله منصوب شد.

کابینه مرد قدرتمندبیش از یک و ماه نیم طول نکشید

خاتمه فرمانفرما در زمان فترت میان دوره سوم و چهارم مجلس شورای ملی، کابینه خود را تشکیل داد. این کابینه بیش از یک ماه و نیم دوام نداشت و در آن فرمانفرما، علاوه بر رییس الوزرایی عهده دار پست وزارت داخله نیز بود. پس از سقوط کابینه فرمانفرما، سپهدار اعظم مأموریت یافت تا کابینه خود را تشکیل دهد. در کودتای 1299 فرمانفرما و دو پسرش نصرت الدوله و سالار لشکر به دستور سیدضیاءالدین طباطبایی به زندان افتادند. فرمانفرما برای سیدضیاء پیشکشی قابل ملاحظه ای فرستاد و در مقابل سیدضیاء قول داد که آن ها را نخواهد کشت.

داماد مظفرالدین شاه و دوست رضا خان

بعد از حکومت 100 روزه سیدضیاء و در زمان رییس الوزرایی قوام السلطنه زندانیان کابینه سیدضیاء آزاد شدند و فرمانفرما با هوشمندی توجه سردار سپه، وزیر جنگ که سابقا رئیس قراولان منزل او بود را به خود جلب کرد و از آن تاریخ ظاهرا در زمره دوستان رضاخان نهاده شد.

فرمانفرما مقادیر قابل توجهی از اراضی خود را به رضاخان بخشید و سردار سپه نیز در مقابل دو تن از فرزندان فرمانفرما یعنی محمدعلی میرزا و عباس میرزا را به وکالت مجلس شورای ملی رساند و نصرت الدوله فرزند ارشد وی را به وزارت منصوب کرد.

فرمانفرما از کودتای 1299 عهده دار هیچ شغل دولتی نبود و بیشتر اوقات خود را به رسیدگی به املاک و تربیت فرزندانش سپری می کرد. رضاشاه اندکی پس از تاج گذاری از فرمانفرما خواست تا خانه مسکونی و باغش در خیابان سپه را به او واگذار کند. فرمانفرما که می دانست خودداری از واگذاری املاک، سروکار او را به پلیس رضاشاهی خواهد انداخت، بی درنگ خانه و باغ را به رضا شاه بخشید و کاخ مرمر در همین زمین ها احداث شد. فرمانفرما نیز با خانواده اش در باغ شاه که سالیانی پیش از احمد شاه خریداری نموده بود، اقامت کرد.

مرد قدرتمند قجری مرگ فرزند را تحمل نکرد

یکی از وقایعی که تاثیر زیادی بر فرمانفرما گذاشت، مرگ فرزند ارشدش فیروز فیروز مشهور به نصرت الدوله بود. او از چهره های شاخص اواخر قاجار و پهلوی اول بود که طی دوران زندگی خود مناصبی چون وزارت عدلیه، خارجه، دادگستری و مالیه را برعهده داشت و در ادوار چهارم، پنجم و ششم نمایندۀ مجلس شورای ملی بود.

نصرت الدوله یک بار در سال 1308 به اتهام ارتشاء بازداشت شد و به 4 ماه زندان، محرومیت از خدمات اجتماعی و پرداخت غرامت محکوم شد. وقتی در سال 1309 به سبب بیماری آزادش کردند تا سال 1315 مشغول رسیدگی و رونق بخشیدن به املاکش بود، تا اینکه بار دیگر در این سال بازداشت و این بار به زندان سمنان منتقل شد. درباره دلایل بازداشت دوم نصرت الدوله دو روایت وجود دارد. یکی اتهام همکاری با سردار اسعد بختیاری برای برانداختن رژیم پهلوی و دیگری دادن اطلاعاتی به یک تبعه فرانسه برای سیاه نمایی علیه رژیم.گفته می گردد چندی پیش از بازداشت نصرت الدوله، جراید فرانسه مطالبی درباره دیکتاتوری رضاشاه و غصب املاک مردم نوشتند. در پی این واقعه رکن الدین مختاری رییس وقت شهربانی انگشت اتهام را متوجه نصرت الدوله کرد که چنین اطلاعاتی را به دیپلماتی فرانسوی داده که مستاجرش بود و روابط گرمی با او داشت. اینچنین بود که یک سال پس از توقیف وی و انتقالش به زندان سمنان در دی ماه 1316 خبر مرگش که به عقیده بسیاری، مشکوک به نظر می رسید را به فرمانفرما دادند. فرمانفرما به نصرت الدوله بیش از دیگر فرزندانش علاقه داشت و مرگ او تأثیر بدی در روحیه اش گذاشت.

فشار دستگاه در جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع و ترحیم، اندوه فرمانفرما را دوچندان کرد. رضاشاه همچنین بازماندگان نصرت الدوله را مکلف کرد رشوه 28000 پوندی انگلستان به نصرت الدوله در عقد قرارداد 1919 را به دولت بازگردانند. فرمانفرما برای تأمین وجه درخواستی، مقدار قابل توجهی از اموالش را فروخت. در همان سال رضاشاه، باغشاه را نیز تصرف کرد.

گوشه نشینی و انزوا خاتمه زندگی مرد قدرتمند قجری است

مرگ نصرت الدوله و ضبط اموال فرمانفرما توسط رضا شاه، او را ضعیف و ناتوان کرد و باعث شد در دو سال خاتمه عمر گوشه نشینی اختیار کند. عبدالحسین فرمانفرما خاتمه در 30 آبان ماه 1318 پس از دو سکته مغزی پیاپی در سن 87 سالگی در باغ ییلاقی خود واقع در رضوانیه شمیران درگذشت. او را در آرامگاهی در نزدیکی قبر نصرت الدوله در صحن حرم شاه عبدالعظیم شهر ری به خاک سپردند.

مردی که 8 بار ازدواج کرد

عبدالحسین میرزا فرمانفرما دارای شخصیت منحصر به فردی بود. او در مجموع 8 بار ازدواج کرد و صاحب 36 فرزند شد که بعضی فامیلی فرمانفرمائیان را برگزیدند و بعضی دیگر به شهرت فیروز شناخته می شوند و بعضی هم در عرصه سیاست دستی داشته اند.

از آن جمله مریم فیروز، بنیانگذار سازمان زنان حزب توده و همسر نورالدین کیانوری رهبر این حزب بود. خواهرزاده او محمد مصدق نخست وزیر دولت ملی نیز یکی از مشهور ترین سیاستمداران تاریخ ایران است. فرمانفرما همچنین یکی از ملاکین معتبر ایران هم بود. املاک وسیعی که بنام او در آذربایجان، کرمانشاه، کردستان، فارس، کرمان، کرج و تهران وجود داشت، مؤید این امر است.

منبع:فارس

tafreh.ir: طفره: مجله سرگرمی، تفریحی و گردشگری

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 27 دی 1400 بروزرسانی: 27 دی 1400 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 12080

به "بلاهایی که رضاخان بر سر مرد قدرتمند قجری آورد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بلاهایی که رضاخان بر سر مرد قدرتمند قجری آورد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید