ظریف: دیگر کسی به امضای آمریکا اعتماد نمی کند، آمریکا معتاد به تحریم است

به گزارش شیوا مارکت، وزیر امور خارجه گفت: در دنیای امروز نه تمام واقعیات در غرب اتفاق می افتد و نه غرب می تواند همه تصمیمات برای همه تحولات جهانی را اتخاذ کند.

ظریف: دیگر کسی به امضای آمریکا اعتماد نمی کند، آمریکا معتاد به تحریم است

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه امروز (دوشنبه) در همایش بین المللی یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید، گفت: چند جانبه گرایی یک انتخاب نیست یک ضرورت است، دولت ها ذاتاً نسبت به حاکمیت خودشان بسیار- بسیار با خساست عمل نموده اند و می نمایند و اگر احتیاج قطعی دولت ها به حل مسائل شان به وسیله چندجانبه گرایی نبود، هیچ گاه چندجانبه گرایی پا نمی گرفت.

وی اضافه نمود: اینکه می بینید دیپلماسی چند جانبه گرایی به عنوان یک واقعیت در صحنه بین المللی ظهور و بروز پیدا نموده است به دلیل امکان ناپذیر بودن راهکار های یک جانبه است.

وزیر امور خارجه تاکید نمود: دولت ها به این نتیجه رسیدند که نمی توانند مسائل خود را به صورت یکجانبه حل نمایند و نمی توانند به تنهایی از فرصت ها استفاده نموده و مانع اقدامات هنجارشکنانه دیگران باشند به همین دلایل دولت ها به چندجانبه گرایی روی آورده اند.

ظریف چندجانبه گرایی را احتیاج قطعی جامعه بشری خواند و گفت: ده ها سال است که دولت ها در دنیا بدون چندجانبه گرایی امکان حیات ندارند در بعضی حوزه ها چند جانبه گرایی را بدون فکر می پذیریم مثل زمانی که تلفن را بر می داریم و صحبت می کنیم، فراموش می کنیم که مقررات متعدد چندجانبه سفر و مکالمه ما را امکان پذیر نموده است و اگر این امکانات چندجانبه نبود ما هیچ گاه نمی توانستیم کم ترین روابط عادی که برای ما بدیهی است انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در شرایط گذار کنونی چند جانبه گرایی بیش از همیشه به عنوان یک ضرورت در جامعه بین المللی تبدیل شده است، گفت: دنیا دیگر غرب نیست این به معنای ضد غربی بودن نیست این به معنای فراموش کردن فزونی های نسبی غرب در حوزه سیاست، اقتصاد، علم و صنعت نیست بلکه بدین معناست که در دنیای امروز نه تمام واقعیات در غرب اتفاق می افتد و نه تمام آنچه برای دنیا اهمیت دارد در غرب اتفاق می افتد و نه غرب می تواند همه تصمیمات برای همه تحولات دنیای را اتخاذ کند.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در گذشته های دور همه اتفاقات دنیا در اروپا و در غرب اتفاق می افتاد، اضافه نمود: زمانی بود که اروپا و غرب تمامی اتفاقاتی که در دنیا می افتاد را مشخص راستا می کردند.

ظریف افزود: بعضی از ما هنوز هم متاسفانه این اعتقاد را داریم که هر اتفاقی که در دنیا می افتد حتماً باید غربی ها و آمریکایی ها آن را مشخص نموده باشند، اما واقعیت این است که در دنیا همه اتفاقات توسط غرب اتفاق نمی افتد، ما در واقع یک دنیا پساغربی داریم که همه دنیا در واقعیات مشترک هستند.

ظریف با بیان اینکه چند جانبه گرایی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است، گفت: یکجانبه گرایی محتوم به شکست است چراکه با واقعیت های بین المللی در تعارض است و امروز همه دولت ها به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند به صورت یکجانبه تصمیم گیری نمایند و می دانند که بدون چند جانبه گرایی امکان حیات ندارند.

وی اضافه نمود: دولت ها به صورت ذاتی نسبت به حاکمیت خود با خفت عمل نموده و می نمایند و اگر احتیاج دولت ها به حل مسائل خود با چندجانبه گرایی نبود، هیچ وقت سیاست های چند جانبه گرایی شکل نمی گرفت.

وزیر امور خارجه تاکید نمود: دولت ها به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند مسائل خود را به تنهایی حل نمایند و از سوی دیگر نمی توانند به صورت یکجانبه مانع اقدامات هنجارشکنانه دیگران شوند و بر این اساس به سیاست های چندجانبه گرایی روی آورده اند.

وی توضیح داد: زمانی بود که همه اتفاقات دنیا در غرب رخ می داد و دنیای بدون غرب معنایی نداشت، اما امروز همه به این نتیجه رسیده اند که دیگر غرب نمی تواند همه تصمیمات را برای تحولات دنیای اتخاذ کند.

ظریف با بیان اینکه واقعیت این است که امروز غرب نمی تواند همه تصمیمات دنیا را اتخاذ کند و ما در دنیا پساغربی قرار داریم، گفت: دولت ها قطعا نمی توانند به صورت یکجانبه برای دنیا تصمیم بگیرند چرا که دولت ها، انحصار خود را در تصمیم گیری های دنیای از دست داده اند.

وی با بیان اینکه ابزار و مراکز قدرت متکثر شده است، گفت: مرکز قدرت از غرب تغییر یافته و حتی ما از انحصار مالی در دوران امپریالیسم مالی هم عبور نموده ایم.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه امروز فردی با موبایل کوچک خود می تواند پیغام های مهمی را به دنیا مخابره کند، گفت: اگر همه دولت های دنیای دور هم جمع شوند، باز هم بدون حضور سایر ذینفعان نمی توانند تصمیم گیری نمایند و هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند منافع خود را تامین کند و مانع خطرات پیش روی خود باشد.

ظریف با اشاره به حادثه 11 سپتامبر متذکر شد: هزینه های نظامی آمریکا به تنهایی 10 برابر کشور های دیگر و حدود 600 میلیارد دلار است و پس از این کشور، چین، عربستان و روسیه قرار دارند، اما با وجود این آمریکا نتوانسته امنیت مردم خود را به خوبی تأمین کند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه وظیفه اصلی دولت ها حراست از مردم خویش است، ادامه داد: سؤال ما این است که آیا دولت آمریکا علیرغم دارا بودن هزینه های نظامی کلان توانسته در زمینه مالی و بین المللی پیروز باشد؟

وی با بیان اینکه قطعا دولت ها نمی توانند در اقتصاد دنیا سهم عمده ای داشته باشند، توضیح داد: سازمان ها و بازیگران غیرحکومتی نه تنها می توانند منجر به تخریب امنیت شوند، بلکه می توانند امنیت را هم ایجاد نمایند و این در حالی است که دولتی، چون آمریکا از تأمین امنیت مردم خود عاجز است.

ظریف با تأکید بر اینکه امروز در دنیا بازی با حاصل جمع صفر غیرممکن است، گفت: بازی با حاصل جمع صفر به این معنا است که شما بتوانید با هزینه دیگران برای خود منفعت بخرید، این در حالی است که حتی در صفرترین بازی که همان جنگ است، پیروز و شکست خورده نداریم و هر دو طرف شکست می خورند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: طبق گفته رئیس جمهور آمریکا، آنان 7 تریلیون دلار در منطقه ما هزینه نموده اند، اما سؤال ما این است که آیا آمریکا امروز احساس امنیت بیشتری می نماید؟ واقعیت این است که این چنین نیست، چرا که ترامپ خودش هم اذعان نموده که مردم آمریکا از عملکرد وی ناراضی هستند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا همیشه حقوق بین الملل را زیر پا می گذارد، گفت: طبق گفته جان بولتون، حقوق بین الملل تنها یک ابزار در جعبه ابزار های آمریکاست و آنان هر زمان که حقوق بین الملل را به نفع خود بدانند، آن را عملیاتی می نمایند.

ظریف تأکید کرد: حقوق بین الملل در موارد بسیار نادر و از سوی کشورهایی، چون آمریکا نقض می گردد، اما سایر کشور ها در حالت عادی آن را رعایت می نمایند و ما نباید به علت تخطی یک کشور از حقوق بین الملل بگوییم که هیچ قرارداد بین المللی نباید منعقد گردد.

وی با اشاره به خروج آمریکا از توافقات بین المللی گفت: آمریکا نه تنها از برجام خارج شده است، بلکه می بینیم که از توافقنامه هایی، چون پاریس و نفتا هم خارج شده است و به هیچ قاعده بین المللی توجه نمی نماید و در پاسخ به کسانی که به خروج آمریکا از برجام ایراد گرفته اند باید گفت که تقریبا چیزی نمانده که ترامپ از آن خارج نشده باشد و ان شاء الله همین گونه پیش بروند از شورای امنیت هم خارج می شوند و خیال همه راحت گردد.

ظریف تأکید کرد: آمریکا به هیچ یک از قوانین بین المللی توجه نمی نماید و سیاست یکجانبه گرایی را در پیش گرفته است و اگر همین رویه را ادامه دهد دیگر کسی به امضای آمریکا توجهی نمی نماید و آمریکا را از روابط خود خارج خواهند کرد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما نباید اقدامات مالی آمریکا علیه کشورمان را تحریم بدانیم، چرا که این اقدامات مصداق تروریسم مالی است، اظهارداشت: تحریم همان جنگ است و در واقع کشورهایی، چون آمریکا این جنگ را علیه افراد غیرنظامی به کار می گیرند که این تعریف به تروریسم نزدیک تر است و ما نباید از عنوان تحریم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: هدف تحریم، اعمال قانون است، اما آمریکا کسانی را تحریم می نماید که قطعنامه های سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی را اجرا می نمایند.

ظریف تأکید کرد: ما باید مراقب باشیم که آمریکا دوباره نتواند سیاست های یکجانبه گرایی خود را با پوشش چند جانبه گرایی پیش ببرد، چرا که در این صورت مقابله با آن بسیار سخت است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه قطعا مردم ما به دلیل سیاست های تروریسم مالی آمریکا در فشار هستند، گفت: واقعیت قضیه این است که این اقدامات آمریکا در درازمدت راه به جایی نمی برد و همه می دانند که آمریکا معتاد به تحریم است و هیچ کشوری به اندازه آمریکا به این سیاست علیه کشور ها رجوع ننموده است.

وی با اشاره به گرایش آمریکا به سیاست های یکجانبه گرایی، گفت: بعضی از بازیگران قدرتمند در عرصه بین المللی یکجانبه گرایی را به عنوان رویکردی برای افزایش منافع ملی خود انتخاب نموده اند و اگر موج یکجانبه گرایی گسترش یابد، چیزی از حقوق بین المللی باقی نمی ماند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: حقوق بین الملل نظام خاص و منحصر به فردی است که هدف اولیه آن، تنظیم روابط بین دولت هاست و بدنبال قانونمند کردن رفتار دولت ها در عرصه بین المللی است و چند جانبه گرایی هم در حقوق بین الملل تعریف می گردد.

ظریف توضیح داد: در حقوق بین الملل، کرامت انسان بسیار مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن همه نهاد های ملی و بین المللی باید در خدمت شهروندان خود باشند و جنبه های مختلف زندگی آنان را ارتقا دهند.

وی با اشاره به اینکه بعضی از کشور ها همیشه بدنبال تحریم کشور های مقابل خود هستند، گفت: حقوق بین الملل، دولت ها را از توسل به ابزار های مخربی، چون تحریم برای پیشبرد مافع سیاسی بر حذر می دارد.

وزیر امور خارجه تاکید نمود: تحریم ها علاوه بر آنکه اثرات بسیار مخربی بر ملت های هدف دارند، دارای آثار منفی در کشور های ثالث هستند و وضعیت را برای این کشور ها بسیار پیچیده می نماید.

ظریف اعلام کرد: بر این اساس، حقوق بین الملل، کشور ها را ملزم به آن نموده که از سیاست های یکجانبه گرایانه و زورمدارانه دست بردارند و به سمت اقدامات دیپلماتیک و چندجانبه گرایی حرکت نمایند.

وی گفت: در شرایط فعلی اگر چه آمریکا پیروز شده است که با استفاده از زور و قلدری خود و با استفاده از جایگاهی که در عرصه مالی و بانکی دارد، بسیاری از دولت ها را وادار به تبعیت از تحریم ها علیه ایران کند، اما این وضعیت برای آمریکا هم هزینه های سیاسی و اجرایی گزافی داشته است و آمریکا برای قبولاندن این سیاست خود به سایرین مجبور شده که هزینه های زیادی را بپردازد.

quiz1.ir: مجله آزمون اول: مجله خبری تحلیل صنایع آموزشی و کارگاهی

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 22 آذر 1400 بروزرسانی: 22 آذر 1400 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 12521

به "ظریف: دیگر کسی به امضای آمریکا اعتماد نمی کند، آمریکا معتاد به تحریم است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ظریف: دیگر کسی به امضای آمریکا اعتماد نمی کند، آمریکا معتاد به تحریم است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید