مدیریت استراتژیک چیست و چرا مهم است؟

به گزارش شیوا مارکت، مدیریت استراتژیک به کارگیری دانش، مهارت، ابزارها و تکنولوژی های مورد احتیاج برای فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های مربوطه برای دستیابی به اهداف و چشم انداز سازمان مورد نظر است.

مدیریت استراتژیک چیست و چرا مهم است؟

| سرویس روانشناسی - به طور کلی، یک جامعه، شرکت و یا حتی یک تیم کوچک برای موفقیت در کسب وکار مربوطه احتیاج به دوراندیشی و پایبندی به چشم انداز مورد نظر خود دارند. در واقع، مدیر گروه باید چشم اندازی برای تیم، شرکت یا سازمان در نظر گرفته و با دوراندیشی احتیاجها و اقدامات لازم برای رسیدن به هدف را مد نظر قرار دهد. در این مقاله، به تشریح مفهوم مدیریت استراتژیک در راستای دستیابی به اهداف سازمان پرداخته و اهمیت برخورداری از علم مدیریت استراتژیک را مورد بررسی قرار می دهیم.

چرا مدیریت استراتژیک مهم است؟

با توجه به آنچه که در بخش مقدمه به تشریح آن پرداختیم، می توان گفت که آینده نگری مدیران در یک کلام مدیریت استراتژیک نامیده می گردد. در واقع، مدیران ارشد تیم با برخورداری از علم مدیریت استراتژیک و به کارگیری آن می توانند به رشد سازمان یاری نموده، به هدف مورد نظر رسیده و در شرایط بحرانی نیز به خوبی از چالش های پیش رو عبور نمایند.

مفهوم مدیریت استراتژیک چیست؟

پیش از بررسی مفهوم مدیریت استراتژیک بهتر است با مفهوم استراتژی آشنا شویم. در واقع، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان بین المللی ISO، استراتژی به مجموعه ای از فعالیت های برنامه ریزی شده در جهت دستیابی به یک هدف کلی اشاره دارد. به عبارتی، مدیران ارشد تیم متناسب با فعالیت های برنامه ریزی شده (استراتژی های تدوین شده) به منظور بهره برداری از منابع، شیوه ارتباطات سازمانی با بازار، رقبا و سایر عوامل محیطی تأثیرگذار بر سازمان برنامه ریزی می نمایند. به علاوه، برنامه ریزی با استفاده از استراتژی های راهبردی به منظور دستیابی به اهداف سازمان نیز برنامه ریزی استراتژیک نامیده می گردد.

بنابراین مدیریت استراتژیک عبارت است از فراهم کردن چارچوبی مناسب برای مدیریت هر یک از فازهای چرخه برنامه ریزی استراتژیک از مرحله تدوین راهکارهای ضروری تا دستیبابی به هدف مد نظر. به بیان ساده تر می توان گفت که مدیریت استراتژیک به سازمان یاری می نماید تا دریابد که در حال حاضر در چه موقعیتی قرار گرفته است و میخواهد تا به چه جایگاهی برسد. به عبارتی، مدیریت استراتژیک عوامل محیطی داخلی و خارجی را بررسی نموده و سپس استراتژی های مناسب به منظور موفقیت سازمان را تدوین، اجرا، ارزیابی و کنترل می نماید.

به عبارتی، فرآیند مدیریت استراتژیک امکانی را برای سازمان فراهم می آورد تا بدین وسیله بر مشکلاتی غلبه نمایند که منجر به کسب نتایج ضعیف در روند دستیابی به چشم انداز مورد نظر می شوند. به علاوه، در هر یک از فازهای برنامه ریزی استراتژیک، جزئیاتی دقیق در راستای موفقیت سازمان ارائه می شوند که همین امر موجب می گردد تا روند برنامه ریزی استراتژیک قابلیت ارزیابی و پیگیری داشته و بتوان به خوبی در راستای اهداف سازمان گام برداشت.

مزایای به کارگیری مدیریت استراتژیک جهت دستیابی به اهداف سازمان

مدیریت استراتژیک در راستای دستیابی به اهداف سازمان، مستقل از رویکرد برنامه ریزی بوده و می توان آن را متناسب با فرآیندهای سازمان مورد نظر پیاده سازی کرد. به علاوه، مدیریت استراتژیک هر شرکت یا سازمان اطلاعاتی دقیق در رابطه با هر یک از فازهای برنامه استراتژیک مربوطه را شامل می گردد.

1. حفظ ارتباط و وابستگی مابین بخش های مختلف

از سوی دیگر، مدیریت استراتژیک منجر می گردد تا ارتباط و وابستگی مابین بخش های مختلف برنامه استراتژیک حفظ شده و بدین ترتیب روشی مناسب برای پیشبرد چرخه برنامه ریزی استراتژیک فراهم آورده گردد.

2. رسیدن به چشم انداز مورد نظر

به علاوه، با استفاده از تکنیک های مدیریت استراتژیک می توان به صورت مؤثرتری فازهای مختلف برنامه ریزی استراتژیک را طی نموده و در نهایت به چشم انداز مورد نظر سازمان دست یافت. همچنین مدیریت استراتژیک امکان پشتیبانی جهت مدیریت ریسک بخش های مختلف برنامه راهبردی سازمان را فراهم می نماید.

3. امکان برنامه ریزی به صورت پویا

از دیگر قابلیت های مدیریت استراتژیک می توان به امکان برنامه ریزی به صورت پویا و اعمال تغییر در بخش های مختلف برنامه مورد نظر اشاره نمود.

4. نظارت بر روند چرخه برنامه تدوین شده

همچنین با به کارگیری تکنیک های مدیریت استراتژیک می توان بر روند چرخه برنامه تدوین شده نظارت داشته، کیفیت آن را تحلیل نموده و روند پیشرفت برنامه راهبردی سازمان را مورد ارزیابی قرار داد.

5. مدیریت شرایط بحرانی

در نهایت، مدیریت استراتژیک اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم گیری استراتژیک در شرایط بحرانی سازمان ارائه می دهد.

8 استراتژی حیاتی برای بهبود در عملکرد مدیریت فروش

برنامه ریزی استراتژیک از چه فازهایی تشکیل شده است؟

همان طور که پیش تر اشاره شد، چرخه برنامه ریزی استراتژیک، مستقل از رویکرد مورد استفاده برای توسعه یک برنامه استراتژیک بوده و شامل پنج مرحله است که عبارتند از:

  • تحلیل احتیاجهای تیم، شرکت یا سازمان در راستای دستیابی به هدف مورد نظر
  • طراحی برنامه ای متناسب با احتیاج سازمان جهت دستیابی به چشم مورد نظر و عبور از شرایط بحرانی
  • اولویت بندی هر یک از طرح های تدوین شده و انتخاب طرحی متناسب با شرایط سازمان
  • پیاده سازی راهبرد انتخاب شده و مدیریت زمان اجرای هر یک از فازها
  • ارائه اطلاعات مورد احتیاج جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سازمان

به عبارتی، هر یک از فازهای فوق پس از اتمام فاز قبلی شروع شده و سپس در سرانجام مرحله پنجم از سر گرفته می شوند، بدین معنی که پس از ارائه اطلاعات مورد احتیاج جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سازمان مجدداً احتیاجهای افراد، شرکت یا سازمان تحلیل شده و در صورت احتیاج تغییرات لازم در برنامه اعمال می شوند. به همین دلیل، چرخه برنامه ریزی استراتژیک برخلاف سالیان گذشته به فرایندی پویاتر تبدیل شده است که بدین ترتیب می توان متناسب با احتیاج تیم، سازمان یا شرکت تغییرات مورد نظر را در هر یک از فازهای آن اعمال کرد. به عبارت بهتر، در چرخه جدید از برنامه ریزی استراتژیک مدیریت تغییرات باید به صورت دقیق تری انجام گردد تا از ایجاد اختلالات و بی نظمی های احتمالی در روند مربوط به مسائل مدیریتی کاسته گردد.

چرا مدیریت استراتژیک مهم است؟

در این بخش، بعضی از بارزترین دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت استراتژیک برای یک تیم، شرکت یا سازمان را مورد بررسی قرار می دهیم.

1. رسیدن به اهداف و چشم انداز سازمان

سازمان ها می توانند با به کارگیری مدیریت استراتژیک و با تمرکز بر جزئیات برنامه ریزی استراتژیک به نتایج، اهداف و چشم انداز مورد نظر خود برسند. به علاوه، مدیریت راهبردی هدایت جامع برای ایجاد برنامه هایی واضح، ساده و قابل درک فراهم می نماید، به طوری که این برنامه ها به خوبی ساختار یافته بوده با پیروی از آن ها می توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

2. تحلیل و بررسی کیفیت برنامه

همچنین با برخورداری از علم مدیریت استراتژیک می توان اطلاعاتی دقیق و روشی مناسب برای ارائه، تحلیل و بررسی کیفیت برنامه مورد نظر ارائه کرد. به عبارت بهتر، مدیریت استراتژیک یکسری روش استاندارد برای ارزیابی طرح های استراتژیک، ارائه اطلاعاتی ارزشمند به مدیران جهت اولویت بندی و انتخاب طرح های استراتژیک مناسب فراهم می نماید.

3. مدیریت فازهای مختلف برنامه ریزی استراتژیک

به علاوه، از جمله دیگر دلایل اهمیت مدیریت استراتژیک می توان به قابلیت مدیریت فازهای مختلف برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در مرحله طراحی اشاره نمود. در واقع، مدیریت استراتژیک امکان نظارت بر اجرای برنامه، پیگیری روند پیشرفت، نظارت بر صحت اجرای هر فاز و برطرف ریسک های احتمالی را فراهم می نماید.

4. تعریف چرخه اتفاقات غیرقابل پیش بینی

همچنین مدیریت استراتژیک قابلیت بررسی مجدد چرخه مربوط به اتفاقات غیرقابل پیش بینی و درخواست های متناسب با احتیاج تیم، شرکت یا سازمان را فراهم می آورد به طوری که با ارزیابی و اولویت بندی هر یک بر اساس استانداردهای تدوین شده در برنامه ریزی استراتژیک و اعمال تغییرات مورد نظر می توان برنامه ای متناسب با احتیاج سازمان تنظیم کرد.

5. دیگر ویژگی ها

از سوی دیگر، مدیریت استراتژیک امکان نظارت بر شاخص های کلیدی عملکرد، بررسی شاخص های پیش بینی ریسک، بررسی شاخص های نحوه عملکرد برنامه و سایر عوامل محیطی خارجی که نشان دهنده تغییرات بازار بالقوه هستند را فراهم می نماید.

جمع بندی

با توجه به آنچه که در این مقاله بیان شد، چنانچه تیم، شرکت یا سازمانی دارید که احتیاج به هماهنگی بخش های مختلف یا گروه های مختلف در راستای دستیابی به اهداف کوتاه مدت یا بلندمدت داشته باشد، احتمالاً به تدوین نوعی مدیریت استراتژیک احتیاج دارید. داشتن هوش تجاری قوی نیز به شما در مدیریت استراتژیک بهتر یاری شایانی خواهد نمود، به همین خاطر پیشنهاد می کنیم با کاربرد هوش تجاری در تصمیم گیری سازمان ها آشنا شوید. آیا تا به حال قوانین مربوط به مدیریت استراتژیک را به کار گرفته اید؟ آیا با چالش های پیش رو در جهت دستیابی به اهداف تیم خود مطلع هستید؟ نظرات، تجربیات و پیشنهادات خود را در این باره با ما و کاربران خبرنگاران در میان بگذارید.

beauty-of-life.ir: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری

منبع: setare.com
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 7824

به "مدیریت استراتژیک چیست و چرا مهم است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مدیریت استراتژیک چیست و چرا مهم است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید