تعبیر خواب برنج - دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش شیوا مارکت، تعبیر خواب برنج به گفته ابن سیرین کسب مال و اموال با مشقت زیاد است. با تعبیر خواب دیدن برنج پخته (پلو)، برنج نذری، برنج پختن، برنج و مرغ، برنج خام، برنج خوردن و... با ادامه مطلب همراه باشید.

تعبیر خواب برنج - دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و تلاش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب اقتصادی است که با تلاش و زحمت و رنج به دست می آید. با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

تعبیر خواب برنج

محمدبن سیرین گوید: تعبیر دیدن برنج به دست آوردن مال و اموال با سختی و مشقت است (به اندازه ای که دیده ای).

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است.

 1. مال
 2. حاجت
 3. خیر و منفعت

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج و نخود و حبوبات دیگر ملال بود.

آنلی بیتون می گوید: دیدن دانه های برنج در خواب، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است، برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است.

کارل گوستاو یونگ می گوید دیدن دانه های برنج در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است.

تعبیر خواب برنج پختن

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر برنج را با گوشت پخته و می خوری تعبیرش خیلی بهتر است و یا چنانچه برنج را با شیر خورده باشی، تعبیر فوق العاده بهتری دارد.
 • ولی اگر ببینی برنج را با دوغ پخته و می خوری، تعبیرش غم و اندوه است.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه برنج می پزید بیانگر مسئولیت های جدید است که لذت زیادی برای شما به همراه خواهد آورد.

تعبیر خواب پلو

به تعبیر ابراهیم کرمانی اگر ببینی برنج پخته می خوری، خواسته و حاجت تو برآورده می شود و خیر و نیکی به تو می رسد.

مطیعی تهرانی می گوید:

 • چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه اقتصادی دارد نه معنوی.
 • پلو یا برنج پخته حاجت است.
 • دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است.
 • اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود برطرف می شود.
 • خوردن پلو با ترشی غم است. با ماست خشم است.
 • چنانچه ببینید که پلو را با ماست می خورید حاجت شما برآورده می شود اما به علتی خشمگین می شوید. به هر حال دیدن پلو در خواب بد نیست.
 • دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده اند و یا سر سفره ای نشسته اند که ظرف های پلو در آن چیده شده شوهر می نمایند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است.
 • چنانچه در خواب دیدید که پلو می خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می آورند و کسی هست که خیانت می نماید و دروغ می گوید.

تعبیر خواب برنج خوردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست.

آنلی بیتون می گوید: خوردن برنج در خواب، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است.

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهای خیر دارد.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما برنج می خورید بیانگر شادی و آرامش در خانه است.

تعبیر خواب برنج خام

به تعبیر معبرین غربی اگر در خواب کیسه ای پر از برنج خام دیدید، این رویا نشانگر صبر و تمایل شما برای انجام برنامه های بلند مدت در آینده است. این رویا همچنین می تواند بیانگر احتیاج شما به صبر باشد. شاید شما خیلی زود وارد کاری می شوید و انتظار دارید که افراد نیز به همان سرعت وارد فضای جدید و کار شوند ولی در نظر داشته باشید که این انتظار همواره انتظاری معقول و منطقی نیست. شاید احتیاج باشد زمان بیشتری به افراد بدهید تا خودشان را با موقعیت و فضای تازه تطبیق دهند.

تعبیر خواب برنج سفید

به بیان معبرین غربی اگر در خواب، خود را در حال تهیه یا خوردن برنج سفید مشاهده کردید بیانگر وضعیتی است که اطراف شما را افرادی پر انرژی گرفته اند و این انرژی را به شما نیز منتقل می نمایند.

تعبیر خواب برنج و مرغ

بنا به تفاسیر معبرین غربی، دیدن برنج و مرغ در خواب نشان دهنده این است که از منبعی که به سادگی در دسترس شماست سود خوبی کسب خواهید کرد. شما همچنین این شجاعت را دارید که در پروژه های مختلف کاری شرکت کنید.

تعبیر خواب برنج نذری

ابن سیرین و سایر معبرین تعبیر دیدن برنج نذری در خواب را اینگونه عنوان نموده اند:

 • برنج نشان از برآورده شدن حاجت است، اگر در خواب بیند که به همسایه و یا کسی که احتیاجمند است برنج نذری داده است حاجت آن شخص روا می شود.
 • اگر درخواب بیند که نذری برنج می گیرد نشان از برکت و زیاد شدن فضل و خوشبختی برای خانواده و شخص مورد است .
 • اگر بیند که نذری برج می خورد نشان از روانه شدن برکت نعمت و رجحان برای سکنه منزل است.

تعبیر خواب خرید و فروش برنج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

تور فرانسه: تور فرانسه ارزان | تور فرانسه قیمت، تور پاریس، تور پاییز را همراه ما تجربه کنید.

منبع: setare.com
انتشار: 21 مرداد 1400 بروزرسانی: 10 مهر 1400 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 27567

به "تعبیر خواب برنج - دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب برنج - دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید