رشوه های این پرونده به 200 میلیارد تومان می رسد ، ماجرای عکاسخانه دختر آقای طبری

به گزارش شیوا مارکت، نماینده دادستان در شرح پرونده اکبر طبری و همدستانش گفت که حجم مبالغ رشوه پرداخت شده در این پرونده شاید به 200 میلیارد تومان برسد.

رشوه های این پرونده به 200 میلیارد تومان می رسد ، ماجرای عکاسخانه دختر آقای طبری

به گزارش خبرنگاران به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، رئیس دادگاه از متهم طبری خواست در صندلی حاضر گردد.

طبری گفت: مطالب خود را در جلسه قبل گفته ام و وکیلم بقیه مباحث را بیان می نماید.

قاضی بابایی اظهار کرد: امروز دفاعیات وکیل شما نیز استماع می گردد. یکی از اتهامات شما در اراضی کلاک، پول شویی به وسیله 42 میلیارد ریال به آقای مشایخ برای خرید سهام است. آیا قبول دارید؟

متهم مدعی شد: خیر، قبول ندارم و تکذیب می کنم.

قاضی بابایی بیان نمود: این ادعای شماست؛ چراکه صندوق امانات که اسناد داخل آن بوده، باز و صورت جلسه شده و در پرونده موجود است.

طبری مدعی شد: در 10 سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کارهای ساخت وساز است. مشایخ هیچ پرونده ای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد. درباره وکالت سهام هم بی خبرم.

 • نگفتم 42 میلیون سهم برایم بخرند

قاضی بیان نمود: برابر دست نوشته در سال 90 و اقاریرتان مبلغ هشت میلیاردو 400 میلیون تومان از مشایخ گرفتید که چهارمیلیاردو 200 میلیون تومان را در دو فقره چک به او برگرداندید. درباره استرداد مبلغ شرح دهید.

طبری گفت: پول اضافه بود که آن را پس دادم.

قاضی سؤال کرد: این پول کجا اضافه آمد.

متهم پاسخ داد: در ساخت وساز.

رئیس دادگاه اظهار کرد: تعداد سهامی که خریداری شده، 42 میلیون و 38 هزارو 716 سهم بوده که مبلغ آن با مبلغی که به مشایخ دادید، مطابقت دارد.

متهم طبری گفت: به کسی نگفتم سهام بخرد و در هیچ دفترخانه ای حضور نداشته ام که امضا کنم. ما مدارک همدیگر را داشتیم.

قاضی گفت: آن نوشته صوری است و سهام به نام شما خریداری شده است.

متهم طبری پاسخ داد: قبول ندارم و در نامه نیز نوشته ام که پول را پس می دهم.

 • مشایخ دروغ می گوید!

طبری مدعی شد: اظهارات مشایخ را قبول ندارم. قاضی بیان نمود: برابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه درباره آنالیز حساب های مشایخ واریزنماینده مبالغ به حساب شما حسن نجفی از مرتبطان اراضی کلاک بوده است. او در ادامه گفت: پولی که مشایخ به من داده، براساس فعالیتی بود که در کار ساختمانی با یکدیگر انجام می دادیم و برای همین هم قراردادی را منعقد کردیم. طبق اظهارات اولیه مشایخ موضوع قرارداد ساختمانی اشاره شده است؛ اما او بعدا حرفش را عوض کرد.

 • قراردادی که در صندوق امانات طبری نبود

این متهم اضافه نمود: دستخطی که من به او گفتم پول را به شما برمی گردانم، موجود است، در همان صندوقی که در اختیار ضابطان پرونده است. در ادامه قاضی به او گفت: این ادعای شماست که قراردادتان بین شما و آقای مشایخ در صندوق وجود داشته است و در زمان بازکردن صندوق، آنچه شما اکنون ادعا دارید، موجود نیست.

 • وکیل متهم: صندوق امانات شکسته شده است

در ادامه نماینده دادستان گفت: آقای طبری عنوان می نماید قراردادشان در صندوق امانات بوده است. وکیل متهم حرف نماینده دادستان را قطع کرد و گفت که صندوق امانات شکسته شده است که نماینده دادستان به او تذکر داد و گفت: صندوق امانات شکستنی نیست. در زمان بازشدن صندوق امانات دو نماینده بانک و چند نفر به نمایندگی از دستگاه های مسئول حضور داشتند.

در ادامه قهرمانی گفت: اصلا فرض را بر این می گیریم که قرارداد وجود داشته است، حال سؤالم این است که قرارداد کدام کار مالی است که دستمزد یک کارمند قوه که باید در محل کار خود هم حاضر می شده، در سال 83 تا 86 مبلغ هشت میلیاردو 400 میلیون تومان می گردد؟ اگر با سود متعارف بانکی هم حساب کنید، این رقم بسیار نجومی می گردد.

او یادآور شد: دومین رشوه شما از نجفی برای ملک کریم خان بوده است و سومین رشوه واحد اداری-تجاری سانا بوده که درحال حاضر هر متر آن 50 میلیون تومان است. همچنین زمین مشجر لواسان درحال حاضر 20 میلیارد تومان است. کدام قرارداد است که این همه به شما سود رسانده است؟

 • شهردار وقت لواسان بازداشت شده است

نماینده دادستان بیان نمود: قرارداد مشاوره و کارشناسی شما محفلی برای پول شویی بوده است. یک کارشناس رسمی دادگستری می تواند این کار را انجام دهد؟ او در ادامه با بیان اینکه زمانی که مبلغ هشت میلیاردو 400 میلیون تومان از سوی مشایخ به حساب طبری ریخته شده، اتفاقات لواسان رقم خورد، گفت: شهردار وقت لواسان بازداشت شده است. قاضی لواسانات نیز که از قوه قضائیه اخراج شد، بازداشت شده است. او اضافه نمود: شما اقدامات غیرقانونی زیادی در لواسان رقم زده اید و آقای منصوری را وارد موضوع نموده اید.

 • کدام انسانی با پول خود برای دیگری سهام می خرد؟

در ادامه نماینده دادستان گفت: شما در سال 84 تا 86، مبلغ هشت میلیاردو 400 میلیون تومان را گرفتید و تا سال 90 از این پول استفاده کردید؛ اما حسب اظهارات مشایخ در سال 90 سازمان بازرسی درباره ارتباط شما با آقای مشایخ حساس شده و درباره آن سؤال می نماید؛ بنابراین آقای طبری سال 90 این صورت جلسه را تنظیم کرد و در آن عنوان می نماید بنده این مبلغ را از مشایخ گرفته ام و چهارمیلیاردو 200 میلیون تومان نیز به او تحویل داده و مابقی مبلغ را نیز در برج روما واحدی را برای او خریداری می کنم.

او ادامه داد: مشایخ برای طبری سهمی می خرد که الان این سهم نجومی شده است. عقل کدام انسان اقتضا می نماید با پول خودش برای دیگری سهام بخرد. متهم پاسخ داد: از خود آقای مشایخ سؤال کنید. نماینده دادستان گفت: شما چه پاسخی دارید؟ متهم طبری گفت: من آن را قبول ندارم.

 • ملک طبری در مجتمع تجاری سانا در اختیار دخترش است

در ادامه نماینده دادستان درباره ملک سانا گفت: ملک سانا یک مجتمع عظیم تجاری اداری است و الان متری 50 میلیون تومان است. آقای طبری یک واحد را به نام خود می خرد و واحد روبه رویی نیز به نام پسر آقای نجفی است که این ملک نیز در تصرف آقای طبری بوده است؛ تا جایی که به دختر او اختصاص داده اند و آن را برای کار عکاسی دخترشان در نظر گرفته بودند.

وی اضافه نمود: ما به اتحادیه عکاسان رفتیم و متوجه شدیم طبری ملک را به دخترش اجاره داده ، شما اگر مالک نیستید چگونه ملک را اجاره دادید؟ این در حالی است که آقای طبری در ابتدا مدعی بود ملک برای او نیست اما بعد مطرح نمود من مالک هستم و فقط این دو واحد را با آقای نجفی عوض کردیم. نماینده دادستان گفت: اگر شما ملک را با نجفی عوض کردید، مستند شما کجاست؟ از سوی دیگر واحد آقای طبری 89 متر و واحد آقای نجفی 111 متر است. همچنین تمام شارژ واحدی که به نامتان نبوده را نیز پرداخت کردید.

 • جزئیات آنچه در دست نویس طبری آمده است

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: طبری در دست نویسش اعلام می نماید مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون تومان از مشایخ دریافت نموده ام. سازمان بازرسی در سال 90 که به طبری مظنون شد، وی 4 میلیارد و 200 میلیون برای خرید سهام به مشایخ می دهد و اعلام نموده با 4 میلیارد و 200 میلیون دیگر در برج روما برای مشایخ واحد خریده است اما در عمل آنچه رخ داده آن است که طبری با ملک کریم خان در برج روما واحد خریده و با آن 4 میلیارد و 200 میلیون دیگر هزینه ساخت ملک کریم خان را پرداخت نموده است.

 • نجفی از متهمان کلان مالی است

نماینده دادستان بیان نمود: نجفی از متهمان کلان مالی است. وی می خواست یک تخلف عظیم و خطرآفرین برای محیط زیست تهران انجام دهد و آن این بود که ملک خارج از حریم لواسان را با توافق غیرقانونی که با شهرداری و کمیسیون ماده 5 انجام داده بود، در داخل حریم لواسان آورد و به ارزش این ملک ده ها برابر افزود و این چنین در عرض یک شب صاحب درآمد نجومی شدند.

قهرمانی، نماینده دادستان در ادامه با اشاره به سایر تخلفات و اقدامات غیرقانونی نجفی گفت: نجفی با همین پول ها پتروشیمی باختر را در فرایند واگذاری خریداری می نماید و پرونده ای در دادسرای مالی در همین رابطه برای نجفی تشکیل شد که در این پرونده به دو موضوع پرداخته می گردد؛ یکی اصل خرید پتروشیمی باختر و دیگری سوءاستفاده ای که در خارج کردن سایر سهامداران در این پرونده انجام گرفته است. البته تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در این رابطه حضور مستمر ترکمان که مأمور نفوذ طبری در بعضی پرونده ها بود نیز قابل توجه است. حسب تحقیقات، ترکمان در آن دفتر به صورت مکرر رفت وآمد داشت؛ اقدامات نجفی صرفا منحصر به لواسان نبود بلکه پتروشیمی باختر هم بود؛ البته با نظر مساعد دادستان تهران تجویز مجدد تعقیب را برای پرونده پتروشیمی باختر اخذ نموده ایم و تحقیقات در این رابطه با قوت ادامه دارد.

 • طبری به جای 500 میلیون پول کارشناسی، 8 میلیارد و 400 میلیون دریافت نموده است

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان بیان نمود: طبری در قرارداد کلاک قرارداد کارشناسی با مشایخ منعقد می نماید که قراردادی غیرمتعارف است؛ در فاصله سال های 84 تا 86 اگر طبری هرروز هم برای مشایخ کار کارشناسی انجام می داد، نهایتا باید 500 میلیون تا یک میلیارد تومان دریافتی داشت اما 8 میلیارد و 400 میلیون تومان گرفته است.

 • ردشدن اعتبار مدرک لیسانس طبری

نماینده دادستان اضافه نمود: سؤالی که مطرح است این است که آیا آقای طبری کارشناس است؟ طبری در سال 82 وفق بند 187 قانون پنج ساله توسعه مدرک کارشناسی خود را در رشته لوازم خانگی و اداری اخذ می نماید اما طی یک نامه تقاضا می نماید مدرک کارشناسی اش از لوازم خانگی به راه وساختمان تغییر کند.

نماینده دادستان توضیح داد: سؤال این است تخصص آقای طبری چیست؛ اول یک سؤال از خود ایشان بپرسم: آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ نموده اید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم.

طبری پاسخ داد: مدرک لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ کردم.

قهرمانی در ادامه گفت: طبری مدرک کارشناسی ارشدی که ارائه نموده است، در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه وساختمان، همچنین این مدرک را از دانشگاه نگرفته بود بلکه آن را از سازمان استخدامی اخذ نموده بود؛ بنابراین مدرک او صرفا ارزش استخدامی داشت، حال آنکه برای اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری باید مدرک ارائه شده از جانب فرد ارزش علمی داشته باشد.

 • وکیل طبری: به موکلم افترا زده اید

در ادامه قاضی از وکیل متهم طبری خواست در صندلی حاضر گردد.

وکیل متهم طبری گفت: بنده وکیل آقای طبری در خصوص تمام اتهامات وی هستم. طی دو جلسه خارج از چارچوب کیفرخواست به موکلم افترا زده شد و به گونه ای نشان داده شد که موکل انبوهی از اتهامات را دارد.

رئیس دادگاه ضمن تذکر به وکیل متهم طبری گفت: پیرامون کیفرخواست و اتهامات موکل دفاع کنید. وکیل متهم طبری گفت: دفاع در لایحه ای تقدیم دادگاه می گردد.

 • موکلم در باب پرونده های مختومه امروز باید پاسخ گو باشد

وی اضافه نمود: امروز موکل من در باب پرونده هایی که سال ها مختومه شده است و اصلا نمی داند محتویاتش چیست، باید پاسخ گو باشد. وکیل متهم طبری مدعی شد: تنها چیزی که در دست شاکی عمومی است، بر اساس ظن وگمان است و اسناد و مدارکی که در سال 83 بوده است.

وکیل ادامه داد: موکل بنده 20 سال در دستگاه قضائی بوده است، آیا کسی او را (از فعالیت های دیگر) منع نموده است؟ امروز هم ممکن است بعضی از مدیران خارج از ساعت اداری کار نمایند، آیا این جرم و تخلف است؟

 • مشایخ: این مسائل اصلا به من ارتباطی ندارد

در ادامه نماینده دادستان، قاضی از متهم فرهاد مشایخ خواست در صندلی قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی، از او خواست ابتدا درباره موضوع اراضی کلاک دفاع کند، سپس از او پرسید آیا اتهامات واردشده را قبول دارد؟ متهم مشایخ پاسخ داد: خیر؛ این مسائل اصلا به من ارتباطی ندارد.

این متهم درباره موضوع اراضی کلاک گفت: آقای طبری دوستی دیرینه ای با آقای نجفی داشت. نجفی زمینی در لواسان داشت که با مسائلی روبرو بود، لذا در سال 85 به بنده گفت با طبری صحبت نموده و باید بنده با طبری قراردادی ببندم. بر اساس آن، 300 متر زمین را به نام او کردم و آن موقع هشت میلیاردو 400 میلیون تومان هم از حساب شخصی خودم برای آقای طبری واریز کردم.

او اضافه نمود: طبری کارهای مربوط به کمیسیون ماده 5 و استانداری را تلفنی پیگیری می کرد.

 • 8میلیاردو 400 میلیون را نجفی به من داد

در ادامه قاضی از متهم پرسید: هشت میلیاردو 400 میلیون تومان را از کجا آوردید و چرا به آقای طبری پرداخت کردید؟

این متهم گفت: این مبالغ از سوی نجفی به بنده پرداخت می شد و من هم برای طبری واریز می کردم که از بابت قراردادهای صورت گرفته پیرامون زمین کلاک و کمیسیون ماده 5 صورت می گرفت.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: شرکت سیمان خمسه متعلق به چه کسی است؟ این متهم گفت: از سال 87 تا سال 93 من مدام یا مدیرعامل بودم یا رئیس شرکت، بخشی از سهام شرکت برای بنده و بخشی برای برادران نجفی و دیگران بود.

 • طبری 4میلیاردو 200 میلیون داد تا برایش سهام بخرم

او گفت: سال 89، آقای طبری چهارمیلیاردو 200 میلیون تومان به بنده داد تا برای او سهام بگیرم و سپس در سال 93 به بنده گفت سهام را به نامم بزن.

قاضی از وی پرسید: چرا از ابتدا سهام را به نام او نزدید؟ متهم گفت: از ابتدا قرار نبود سهام به نام او باشد، اما در سال 93 به بنده گفت سهام را به نامش کنم.

قاضی به او گفت: مگر آقای طبری از شما طلبی داشت؟ متهم گفت: خیر پولی بود که خودش به بنده داده بود تا برایش سهام بخرم.

قاضی در ادامه از متهم خواست درباره زمین کریم خان شرح دهد. متهم گفت: سال 85 آقای نجفی 300 متر زمین به نام من کرد و گفت آن را به نام طبری بزنم. من اصلا در جریان نبودم و نمی دانستم این زمین در کجا واقع شده است.

 • آقای قاضی بنده گول خوردم و اشتباه کردم

وی ادامه داد: آقای قاضی بنده گول خوردم و اشتباه کردم. من 50 سال است با آقای نجفی دوستی دارم و 37 سال است کارخانه دار هستم. بنده اصلا نمی دانم پول شویی چیست و نمی دانم موضوع ملک روما چیست. حتی آقای دانیال زاده را هم نمی شناسم.

وی اضافه نمود: من بر اساس رفاقت و دوستی 50 ساله این اشتباه را کردم.

قاضی در ادامه درباره تخلفات اکبر طبری و پیگیری های او از استانداری از متهم مشایخ سؤال کرد که وی پاسخ داد: رقم پرداخت شده بابت پیگیری های آقای طبری در استانداری بوده است که اصلا به بنده ارتباطی ندارد.

 • مشایخ ادعای طبری در مشارکت در ساخت وساز را رد کرد

در ادامه قهرمانی، نماینده دادستان، از متهم مشایخ پرسید: آیا قرارداد مشارکت در ساخت وساز داشتید؟

متهم پاسخ داد: خیر؛ من اصلا مشارکتی نداشتم و زمانی که هشت میلیاردو 400 میلیون تومان به حساب طبری واریز کردم، او پنج سال بعد چهارمیلیاردو 200 میلیون تومان به بنده برگرداند و به من گفت گویا مسائلی پیش آمده و لذا پول را پس داد.

 • طبری از ترس سازمان بازرسی پول را برگرداند گفت سهام بخر

نماینده دادستان از او خواست درباره مسائل پیش آمده شرح دهد. متهم گفت: گویا سازمان بازرسی به قرارداد نجفی و طبری ورود نموده بود و بنابراین آقای طبری به من گفت این پول را بگیرید و سهام بخرید.

 • منصوری گفت: در دادگاه بگو پول را قرض دادم

متهم گفت: سه، چهار روز گذشته، یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم چرا باید این حرف را بزنم؟

در ادامه نماینده دادستان درباره قرارداد کارشناسی مشاوره از متهم مشایخ پرسید که وی پاسخ داد: این قرارداد برای پیگیری کار زمین کلاک بود.

 • 5 بسته جمعا به مبلغ 500 هزار یورو دادیم، اما باز منصوری قانع نشد

قاضی بابایی پرسید: متهم منصوری را چه کسی معرفی کرد؟ متهم مشایخ پاسخ داد: در دفتر طبری با منصوری آشنا شدم.

قاضی بابایی پرسید: در ازای اقدامات و خدمات متهم منصوری، چه مبالغی به او پرداخت شد؟

مشایخ گفت: نجفی اظهار کرد منصوری مزاحم وی شده است و از من پول و ملک می خواهد که در پنج نوبت پنج بسته که جمعا 500 هزار یورو بود، به او دادیم، اما باز هم قانع نشد.

با سرانجام وقت رسیدگی، قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه بیان نمود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می گردد.

tour-thailand.ir: تایلند: سفر به کشور زیباییهای جنوب شرق آسیا، بانکوک، پوکت، پاتایا، سامویی، کرابی

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 20819

به "رشوه های این پرونده به 200 میلیارد تومان می رسد ، ماجرای عکاسخانه دختر آقای طبری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشوه های این پرونده به 200 میلیارد تومان می رسد ، ماجرای عکاسخانه دختر آقای طبری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید