نقش بسیار مؤثر انجمن های علمی در فراوری علم، بی خبری انجمن های علمی از فعالیت های پژوهشی دیگر مراکز دانشگاهی

به گزارش شیوا مارکت، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب گفت: وزارت علوم به انجمن های علمی دانشجویی مراکز دانشگاهی غیر دولتی نگاه ویژه کند.

نقش بسیار مؤثر انجمن های علمی در فراوری علم، بی خبری انجمن های علمی از فعالیت های پژوهشی دیگر مراکز دانشگاهی

گروه دانشگاه خبرگزاری خبرنگاران- علیرضا محمدی؛ فراوری علم یکی از مسائل مهم و راهبردی برای کشور محسوب می گردد که عصاره آن می تواند از دلِ دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بیرون بیاید؛ یکی از تشکل هایی که می تواند به موضوع فراوری علم ورود جدی پیدا کند، انجمن های علمی دانشجویی است که فعالیت آن ها کمتر رسانه ای می گردد.

با توجه به اهمیت نقش دانشجویان در توسعه علم و فناوری کشور و توجه کافی نکردن نهادهای متولی در پیشگیری از پرداخت سطحی به ترویج و توسعه علم در صندلی حقیقی آن، خبرگزاری خبرنگاران را بر آن داشت تا در راستای سیاست ذاتی خود در سلسله مصاحبههایی پای صحبت رؤسای دانشگاه، اساتید، نخبگان و دانشجویان بنشیند و با ارائه راهکارهایی به مسائل و چالش های انجمن های علمی در دانشگاه ها بپردازد.

در این مصاحبه میزبان پروین داداندیش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب هستیم که در ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید.

حمایت وزارت علوم از انجمن های علمی در حد شعار است/ دانشجو در انجمن علمی خلاق و مستعد می گردد

خبرنگاران: دانشگاهیان چگونه می توانند به فراوری علم یاری نمایند؟

داداندیش: دانشگاه از چهار بخش اصلی تشکیل شده که این بخش ها شامل مسئولان دانشگاه، دانشجویان، اساتید و اعضای هیئت علمی است. همچنین در دانشگاه و ساختارهایی همچون مراکز پژوهشی؛ مراکز رشد، سراهای نوآوری، دفاتر ارتباط با صنعت و مراکز تحقیقاتی برای انجام فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی و فراوری علم تشکیل شده است.

مسئولان دانشگاه نقش مهمی در ارتباط دانشجویان با اساتید دارند

قطعا تضعیف یا عملکرد ضعیف هرکدام از بخش ها و ساختارها می تواند در فرایند فراوری علم اختلال ایجاد کند. مسئولان دانشگاه نقش مهم و تأثیرگذاری در ارتباط دادن سه بخش دیگر و فعال کردن ساختارهای موجود در دانشگاه ایفا می نمایند. همکاری و هم افزایی بخش ها، به بسترسازی مناسب، پویایی و روزآمدکردن آن ها احتیاج دارد.

تقویت انجمن علمی موجب ارتباط مؤثر دانشجو و استاد می گردد

در بخش دانشجویان، ارتباط میان دانشجویان و اعضای هیئت علمی و اساتید بسیار مهم بوده که این مهم در بستر انجمن های علمی دیده شده است؛ دانشجویان می توانند به صورت تیمی تحت راهنمایی و مشاوره اساتید به فراوری علم بپردازند. یکی از کانال های ارتباطی میان دانشجویان و اساتید، انجمن های علمی است که با تقویت و فعال شدن انجمن ها ارتباط میان دانشجویان و اساتید به وجود خواهد آمد.

ضرورت تقویت کسب و کارهای نوپا در بستر سراهای نوآوری

این موضوع موجب تشکیل تیم های تحقیقاتی برای فراوری علم و مهم تر از آن جهش فراوری و تقویت صنعت خواهد شد. حوزه بعدی که احتیاج به تقویت دارد تشکیل تیم های تحقیقاتی کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان و حمایت از آن ها در بستر مراکز تحقیقاتی، سراهای نوآوری و مراکز پژوهشی است.

یکی دیگر از ملزومات ضروری فراوری علم، ایجاد شتاب آن در کشور، تغییر نگرش و نحوه آموزش در کلاس های نظری و بهره گیری از نوآوری و فناوری در آموزش است و نگاه محض تئوری در کلاس های آموزشی در شرایط شیوع کرونا بیشتر نمود پیدا کرد؛ حجم بسیاری از کلاس های درس به صورت اجباری است که با تغییر نگرش به سمت کاربردی و مهارتی کردن آموزش و جهت دهی آن می توانیم جهت پژوهش، ارتباط با صنعت و انجام طرح های تحقیقاتی را برای حل مسائل صنعت و ایجاد اعتماد متقابل میان صنعت و دانشگاه تغییر دهیم. در نتیجه یاری شایانی به فراوری علم و جهش و رونق فراوری با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب و سندهای چشم انداز خواهد شد.

انجمن های علمی نقش بسیار مؤثری در فراوری علم دارند

خبرنگاران: نقش انجمن های علمی در پیشرفت علمی کشور چیست؟

داداندیش: قطعا با توجه به توضیحات بخش قبل که ارائه شد، انجمن های علمی نقش بسیار مؤثری در فراوری علم دارند. انجمن های علمی در صورتی که خوب فعالیت نمایند و بتوانند نقش خوبی در جذب حداکثری دانشجویان در دوران تحصیل در انجمن های علمی ایفا نمایند، پل ارتباطی مؤثری میان اعضای هیئت علمی، دانشجویان و مسئولان خواهند بود؛ این ارتباط و احتیاجسنجی مستمر از دانشجویان برای برگزاری بازدید از مراکز صنعتی و دوره های توانمندسازی نرم افزارها و مطالب جانبی کلاس های تئوری و تعریف طرح های پژوهشی می تواند زمینه دیگری برای یاری انجمن های علمی جهت بیشرفت علمی کشور باشد.

دانشجویانِ عضو انجمن های علمی با تجربه مدیریت کردن این انجمن ها و قرار دریافت در محیط کار می توانند با حمایت مسئولان دانشگاه، اعضای هیئت علمی و دانشگاهیان در تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه، تقویت روحیه و بنیه علمی و مهارتی دانشجویان مستعد و توانمند، فراهم کردن زمینه های مناسب برای فعالیت ها و همکاری های گروهی علمی، همچنین شناسایی و بهره گیری از توانمندی و خلاقیت و نوآوری خبرنگارانن در تحقق توسعه علمی نقش مؤثری ایفا نمایند و در نهایت مدیران آینده کشور از میان خبرنگارانن پرورش پیدا کند.

وزارت علوم به انجمن های علمی دانشجویی مراکز دانشگاهی غیر دولتی نگاه ویژه کند

خبرنگاران: رویکرد آموزش عالی را در مورد حمایت کردن از انجمن های علمی دانشجویی چگونه ارزیابی می کنید؟

داداندیش: یکی از مسائل در دانشگاه ها، بی خبری انجمن های علمی دانشجویی از فعالیت های علمی-پژوهشی مراکز دانشگاهی دیگر است که شاید ارتباط مؤثر مراکز دانشگاهی با یکدیگر می تواند یاری خوبی برای پرهیز از موازی کاری و ایجاد انگیزه بیشتر به انجام فعالیت های علمی مشترک بینجامد؛ وزارت علوم به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری آموزش عالی می تواند با ایجاد ارتباط میان انجمن ها و دانشگاهیان همه مراکز دانشگاهی دولتی و غیردولتی و مراکز صنعتی، با هدف بازنگری در دستورالعمل ها، افزایش بودجه ها و نگاه ویژه به انجمن های علمی دانشجویی مراکز دانشگاهی غیر دولتی، گام موثری در فراوری علم و پیشرفت کشور بردارد.

عدم انگیزه در استاد برای راهنمایی انجمن های علمی یکی از چالش های این انجمن هاست

خبرنگاران: آسیب ها و چالش های انجمن های علمی دانشجویی چیست؟

داداندیش: یکی از آسیب های انجمن های علمی، عدم ارتباط مؤثر میان هسته اصلی انجمن های علمی با اساتید و دانشجویان است. تجربه ثابت نموده است که انجمن های علمی فعال معمولاً توسط یک استاد با علاقه و خلاق راهنمایی می گردد. نبود انگیزه در استاد برای راهنمایی انجمن ها موجب می گردد فعالیت های انجمن علمی محدود و به مرور کارهای گروهی کمرنگ گردد.

محدود شدن فعالیت های انجمن های علمی به برگزاری دوره ها به تنهایی و یا دوره هایی با کیفیت پایین، روحیه فردگرایی در اعضای انجمن به جای همکاری و هم افزایی اعضاء، مسئله محور نبودن فعالیت ها، پرداختن به مسائل حاشیه ای به غیر از فعالیت های علمی-پژوهشی می تواند از بزرگترین چالش ها و آسیب های انجمن های علمی باشد. البته مسئولان دانشگاه می توانند با در نظر دریافت صندلی انجمن های علمی و دخالت دادن خبرنگارانن در امور دانشگاه به برطرف این چالش ها یاری شایانی نمایند.

خبرنگاران: چه راهکاری برای تقویت انجمن های علمی دانشجویی وجود دارد؟

داداندیش: صندلی انجمن های علمی باید در تمام ارکان دانشگاه فهم گردد و همه باید یاری نمایند تا زمینه فعالیت های انجمن های علمی تسریع گردد؛ در نگاه ویژه تر لازم است اساتید و اعضای هیئت علمی زمان بیشتری برای انجمن های علمی صرف نمایند، این امر باعث ایجاد روحیه و نشاط دانشجویان و رشد قابل توجه فعالیت های پژوهشی این انجمن ها می گردد.

انجمن های علمی باید فعالیت های خود را به سمت کارآفرینی، فراوری علم و انجام طرح های تحقیقاتی برای حل مسائل دانشگاه و خارج از آن سوق دهند؛ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب نیز با توجه به اینکه فعالیت انجمن های علمی زیر نظر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه اداره می گردد، بنده با نظارت به عملکرد باشگاه و جلسات با انجمن های علمی و رئیس باشگاه پژوهشگران واحد به طور مستمر، ضمن گوش دادن به مسائل این حوزه و دانشجویان، سعی می کنم اقدامات لازم برای تسریع در فعالیت های این انجمن ها توسط حوزه های ذی ربط به موقع انجام گردد.

دریافت مجوز تأسیس 4 انجمن علمی جدید

دریافت مجوز تأسیس چهار انجمن علمی جدید، تشکیل تیم های تخصصی و بتن و برگزاری چند بازدید، برگزاری دوره های توانمندسازی، مسابقات و فعالیت های پژوهشی گوشه ای از فعالیت های واحد تهران غرب در بخش انجمن های علمی است؛ سعی بر این است که در دوران بحران کرونا این فعالیت ها مختل نگردد. لذا مسابقاتی به صورت مجازی جهت دریافت ایده ها در شرایط کرونا و پساکرونا در واحد تهران غرب برگزار خواهد شد.

همچنین در راستای تشویق انجمن های علمی در هفته پژوهش سال 1398، دو انجمن علمی برتر معرفی و تشویق شدند و از کوشش همه دبیران انجمن های علمی تقدیر به عمل آمد.

شرکت در انجمن های علمی یکی از بهترین راهکارهای تخصص یافتن فرد در رشته تخصصی خود است

خبرنگاران: برای اینکه انجمن های علمی دانشجویی فارغ از برگزار کردن کارگاه ها و سمینارهای آموزشی به فراوری علم و حل مسائل کشور به وسیله علم روی بیاورند، چه اقدامی باید انجام دهند؟

داداندیش: با توجه به اینکه فعالیت های آموزشی پژوهشی در انجمن ها داوطلبانه است، فرآیند کسب دانش در انجمن های علمی از جذابیت بیشتری برای دانشجویان برخوردار است. لذا هرچه بیشتر بتوانیم اطلاع رسانی کنیم تا دانشجویان بیشتری داوطلبانه در فعالیت های علمی و پژوهشی شرکت نمایند، ایده ها و توانایی های بیشتری شناسایی خواهد شد و از سوی دیگر ارتباط بیشتر انجمن ها با حوزه های تخصصی و کاربردی خارج از دانشگاه و اقتضای احتیاج و مسائل این حوزه توسط دانشجویان و اساتید، می تواند خبرنگارانن را جهت کوشش برای حل این مسائل ترغیب کند.

یکی از بهترین راهکارهای تخصص یافتن فرد در رشته تخصصی خود، شرکت در انجمن های علمی است. اگرچه برگزاری دوره ها و سمینارها نمی تواند به تنهایی موجب فراوری علم گردد ولی برگزاری دوره، سمینار، مسابقات و رویدادهای مستمر استارت آپی هدفمند برای مسئله محور کردن فعالیت انجمن ها و سوق دادن به سمت ایده پردازی و نوآوری در کسب وکارهای نوپا و همکاری در مرکز رشد و سراهای نوآوری و ارائه طرح های تحقیقاتی مفید و نوآور، تجاری سازی و حل مسائل دانشگاه می تواند بسیار سودمند باشد؛ همچنین ارتباط فراوان با اعضای هیئت علمی و دانشجویان برای شکل گیری کارهای گروهی با رویکرد کارآفرینی، حل مسائل کشور و فراوری علم می تواند راهگشا و مؤثر باشد.

4118/

cruisero.ir: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس ها

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 19898

به "نقش بسیار مؤثر انجمن های علمی در فراوری علم، بی خبری انجمن های علمی از فعالیت های پژوهشی دیگر مراکز دانشگاهی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقش بسیار مؤثر انجمن های علمی در فراوری علم، بی خبری انجمن های علمی از فعالیت های پژوهشی دیگر مراکز دانشگاهی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید